Analiza e stresit

Analiza e stresit

Jump to TINA Main Page & General Information 

Analiza e stresit mund të kontrollojë pjesët për kushtet e stresit siç janë shpërbërja maksimale e energjisë dhe kufijtë maksimalë të tensionit dhe të rrymës.

Ju mund të vendosni këto parametra në dritaren e pronave të pjesëve ose në katalog.

Kjo lloj analize quhet edhe analiza Smoke, sepse pjesët e mbingarkuara shpesh lëshojnë tym.

Gjithashtu mund të përdorni Analizën e Stresit duke vendosur kutinë e kontrollit të Analizës së Stresit në Analizën Dialogun e opsioneve ose në menunë Analiza.

Gjatë drejtimit të DC ose Analizës Tranziente nga menuja e Analizës, do të shfaqet një listë përbërësish, së bashku me parametrat që tejkalojnë kufijtë maksimal.

Nëse klikoni një komponent në listë, komponenti përkatës në diagramin skematik do të zgjidhet dhe do të kthehet në të kuqe.

Vlerat maksimale të komponentëve mund të vendosen në dialogun e pronave të komponentit ose në dialogët e parametrave të katalogut të komponentëve. Të dyja mund të futen duke klikuar dy herë mbi komponentët.

Para drejtimit të një analize, kontrolloni dhe vendosni vlerat maksimale të komponentëve në qarkun tuaj.
Analiza e stresit