Mbështetje për udhëheqjen e teksteve shkollore

Mbështetje për udhëheqjen e teksteve shkollore

1. Thomas L. Floyd FONDAMENTALE TË DIGJITALE

Prentice-Hall International, Inc 1997 Lumi i Poshtem i Shtetit, New Jersey

LOGIK GATES17
BOOLEAN ALGEBRA DHE SIMPLIFICATION LOGIC13
FUNKSIONET E LOGIKIT KOMBINATIV41
FLIP-FLOPS DHE PAJISJET E LIDHURA12
Counters21
SHIFT REGJISTRI8

2. William Kleitz ELECTRONICS DIGJITALE

(Një Qasje Praktike) Prentice-Hall 1996, Lumi i Shtresës së Sipërme, New Jersey

GAZETAT E BASIC LOGIKIT3
INVERTING LOGICS GATES9
BOOLEAN ALGEBRA DHE TEKNIKAT E SHPËRNDARJES11
OPERACIONE ARTITIMIKE DHE RRETHANAT6
KODI KONVERTERON MULTIPLEXERËT DHE DEMULTIPLEXERËT14
FAMILJET E LOGIK DHE KARAKTERISTIKAT E TYRE2
FLIP-FLOPS DHE REGJISTRAT9
KONTROLLET DHE APLIKACIONET E KONTROLLIT21
SHIFT REGJISTRI8
MULTIVIBRATORËT DHE TIMER 5559
INTERFACIMI NË BOTËN ANALOG1

3. Robert T. Paynter PAJISJET E ELEKTRONIKU DHE KRYEQET E HYRJES

Prentice Hall 1997, lumi i shtresës së sipërme, New Jersey, Columbus, Ohajo

Dioda2
APLIKIMET E PËRBASHKËTA TË DIODIT
(Qarqet bazë të furnizimit me energji elektrike)15
(Clippers, Clampers, Multipliers dhe Diplays)
gërshërë2
Clampers9
Shumëzuesit e tensionit6
TRANSISTORËT E PUNËS BIPOLARE2
RRETHAT E NDËRTIMIT TË DC3
HYRJE NË AMPLIFIERËT13
SHPËRNDARJA E PËRBASHKËT7
AMPLIFIERËT TJERA BJT6
AMPLIFIERS POWER5
TRANSISTORËT ME FUSHË-EFEKT7
MOSFETS7
REAGIMI I FREKUENCËS AMPLIFIKUESE6
AMPLIFIERS OPERACIONALE6
APLIKIMET SHTESË TË OP-AMP20
AMPLIFIERET E TUNED8
oscillators22
QIRA KONTROLLUESE TË NGURTA-SHTETËRORE18

4. Robert Boylestad PAJISJET ELEKTRONIKE DHE TEORIA E RRUGËVE

PrenticeHall Inc. Një kompani Simon & Schuster Englewood Cliffs, New Jersey 1996.

Diodat e semikonduktorit3
APLIKIMET DIODE16
DC BIASING - BJTs1
FET BIASING1
MODELIMI I TRANSISTORIT BJT1
BJT ANALIZË E VOGLA-SIGNAL3
FET ANALIZA E VOGLA SEGNALE Problemi2
BJT DHE JFET PËRGJIGJE FREKUENCA9
KONFIGURIME TË PËRBASHKËTA4
DISKRETE DHE IC PRODUKTEVE TË PRODHIMIT26
AMPLIFIERS OPERACIONALE2
APPLIKIMET OP-AMP4
AMPLIFIERS POWER2
LINEAR-DIGITAL Ics1
RRETHIT DHE NDËRKOMBËTARËT23
FURNIZIMET E ENERGJISË (RREGULLATORET E TENSIONIT)34

5. Stanley G Burns, Paul R. Bond PARIMET E CIRCUITS ELEKTRONIKE

Universiteti Shtetëror Iowa. Kompani Botuese PWS Boston 1997.

PJESA I
PAJISJET E SEMIKONDUCTORIT DHE CIRCUITS BAZE
FUSHAT E RRJETIT ELEKTRONIK17
Diodat e semikonduktorit dhe rrethet e diodës11
TRANSISTORI I BIPOLARIT5
TRANSISTORI I FUSHËS EFEKT11
PJESA II.
RRETHAVE LINEARE
TEKNIKAT E ANALIZAVE THEMELORE6
BIASING dhe STABILITETI12
ANALIZA E AMPLIFIMIT TË VOGLA-SIGNAL MIDFREQUENCY14
EFEKTET E FREKUENCËS NË AMPLIFIERË TË VOGLA TË SIGURISË2
RRJETI AMPLIFIKUAR OPERATIV11
FEEDBACK19
PJESA III.
RRJETET DIGJITALE
INTEGRUAR - QYTETAT E LOGIKIT TË KIRCUTIT16
SUBSISTEMET E VOGLA DIGJITALE12
MEMORIES SEMICONDUCTOR1
ANALOG-DIGJITAL dhe DIGITAL-TO-ANALOG CONVERSION6
SHEMBUJ SHTESË TË KIRCUTAVE ANALOG INTEGRUESE1

6. Muhammad H. Rashid RRETHAT MIKROELEKTRONIKE

Kompani Botuese PWS Boston 1999.

Dioda12
APLIKIMI I DIODEVE32
HYRJE NË AMPLIFIERËT16
PAJISJET E AMPLIFIKUARA19
HYRJE NË AMPLIFIERËT OPERATIVE37
KARAKTERISTIKAT E OP-AMPS PRAKTIKE8
PËRGJIGJE E FREKUENCËS PËR AMPLIFIERËT15
FILTRA AKTIV11
AMPLIFIERS FEEDBACK10
oscillators33