Analiza simbolike

Analiza simbolike

Jump to TINA Main Page & General Information 

Analiza simbolike prodhon shprehjen e formës së mbyllur të funksionit të transferimit, rezistencës ekuivalente, rezistencë ose përgjigje të rrjeteve lineare analoge.

Në modalitetin e analizës DC dhe AC, TINA nxjerr formulat në formë të plotë simbolike ose gjysmë-simbolike. Në analizën e përkohshme, përgjigja përcaktohet në funksion të kohës. Variablat e qarqeve mund të referohen ose si emra simbolikë ose nga vlera në bazë të komponentit sipas komponentëve. Përmes analizës simbolike, polet dhe zero të qarqeve lineare mund të llogariten dhe komplotohen.

Ju mund të përgatisni në mënyrë efikase raporte dhe prezantime në letër duke shtypur ose duke kopjuar dhe ngjitur shprehjet tuaja në ndonjë program të Windows.