Komponentverktygsfältredigerare

Komponentverktygsfältredigerare

Jump to TINA Main Page & General Information 

Komponentverktygsfältredigerare

Med komponentverktygsfältredigeraren kan du lägga till egna komponenter till TINAs komponentverktygsfält.

Nu kan du skapa nya komponentgrupper och knappar och du kan flytta komponentgrupperna och knapparna överallt på komponentverktygsfältet.