Analoga och digitala kommunikationssystem

ANALOG OCH DIGITAL KOMMUNIKATIONSSYSTEM

E-bok, analoga och digitala kommunikationssystem

Analoga och digitala kommunikationssystem
Av Martin S. Roden
5th Electronic Edition

Denna utmärkta bok, en introduktion till analoga och digitala kommunikationssystem, betonar de förenande principerna som styr alla former av kommunikation, antingen analoga eller digitala. Medan boken tar en matematisk systeminriktning till alla faser av ämnet, handlar det även om samtida kretsapplikationer som nu finns tillgängliga i TINA med ett musklick från den här elektroniska utgåvan av boken publicerad av DesignSoft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INTRODUKTION
Förhandsgranska, 1
1.1. Behovet att kommunicera - Historia, 2
1.2. Miljön, 3

1.3. Typ av signaler, 15
1.3.1. Analog Kontinuerlig, 15
1.3.2. Analog sampled, 16
1.3.3. Digital Signal, 16
1.4. Element av ett kommunikationssystem, 17

1.5. Provtagning, 19
1.5.1. Fel i provtagning, 27
1.6. A / D och D / A-omvandling, 34
1.6.1. Quantizers, 37
1.7. Shannons kanalkapacitetsteori, 49

Problem, 56

2. BASEBAND TRANSMISSION
Förhandsgranska, 62
2.1. Analog Basband, 63
2.2. Diskret basband, 64
2.2.1. Puls Amplitude Modulation, 64
2.2.2. Time Division Multiplexing, 69
2.2.3. Intersymbol Interferens och Crosstalk, 73
2.2.4. Pulsbreddsmodulation, 77
2.2.5. Pulsställdemodulation, 81
2.3. Digital Baseband, 82
2.3.1. Signalformat, 82
2.3.2. Pulskodmodulering (PCM), 95
2.3.3. M-ary Baseband, 104
2.3.4. Time Division Multiplexing, 105
2.3.5. Delta Modulation, 106
2.3.6. Andra A / D-konverteringstekniker, 111
2.4. Mottagare, 115
2.4.1. Analog basbandsmottagning, 116
2.4.2. Diskret basbandsmottagning, 116
2.4.3. Digital basbandsmottagning, 118
2.4.4 Intersymbol Interferens Reviderad, 138
2.5. Prestanda, 145
2.5.1. Analog Basband, 145
2.5.2. Diskret basband, 149
2.5.3. Digital Baseband, 152
2.6-program, 187
2.6.1. Telefon - Lokal Loop, 187
2.6.2. Closed-Circuit Television, 188
2.6.3. Digital inspelning - CD, 194

Problem, 198

3. AMPLITUDMODULERING
Förhandsgranska, 214
3.1. Modulationskoncept, 215
3.2. Amplitude Modulation, 217
3.2.1. Dubbelsidebandstoppad bärare, 217
3.2.2. Dubbelsidig bandtransmitterad bärare, 223
3.2.3. Enkel sidoband, 230
3.2.4. Vestigial Sideband (VSB), 231
3.2.5. ASK och MASK, 233
3.3. Modulatorer, 236
3.3.1. Dubbelsideband, 236
3.3.2. Enkla sidobandsmodulatorer, 247
3.3.3. Vestigial Sideband (VSB), 250
3.3.4. Digital ASK-modulatorer, 251
3.4. Demodulatorer, 253
3.4.1. Sammanhängande demodulation, 253
3.4.2. Carrier Recovery i AMTC, 264
3.4.3. Sammanhängande demodulation, 266
3.4.4. IC modulatorer och demodulatorer, 275
3.5. Prestanda, 276
3.5.1. Sammanhängande detektion, 277
3.5.2. Inkoherent Detection, 288
3.6. Design överväganden, 295
3.6.1. Analog Design Tradeoffs, 296
3.6.2. Digital Design Tradeoffs, 297
3.6.3. Digital kommunikation Designkrav, 299
3.7. Applikationer, 302
3.7.1. Broadcast AM, 302
3.7.2. TV, 307
3.7.3. Mobiltelefon, 310

Problem, 313

4. FREKVENSMODULERING
Förhandsgranska, 327
4.1. Frekvensmodulering, 328
4.1.1. Instantaneous Frequency, 328
4.1.2. Smalband FM, 330
4.1.3. Wideband FM, 335
4.1.4. Frekvensförskjutning (FSK), 346
4.1.5. MFSK, 349
4.2. Modulatorer, 350
4.2.1. Analog modulatorer, 350
4.2.2. Digital (FSK) Modulatorer, 354
4.3. Demodulatorer, 356
4.3.1. Analoga Demodulatorer, 356
4.3.2. Digital Demodulatorer, 367
4.4. Prestanda, 369
4.4.1. Analog, 369
4.4.2. Digital, 378
4.5. Applikationer, 387
4.5.1. Broadcast FM och FM Stereo, 387
4.5.2. MODEMS, 391
4.5.3. Dual-tone multifrekvens (DTMF) uppringning, 394
Problem, 395

5. FASMODULERING
Förhandsgranska, 404
5.1. Analog fasmodulation, 404
5.1.1. Smalband PM, 405
5.1.2. Wideband PM, 407
5.2. Digital fasmodulering, 412
5.2.1. PSK, 412
5.2.2. MPSK, 417
5.2.3. DPSK, 421
5.3. Modulatorer, 422
5.3.1. Analog, 422
5.3.2. Digital, 424
5.4. Demodulatorer, 426
5.4.1. Analog, 426
5.4.2. Digital, 426
5.5. Prestanda, 434
5.5.1. Analog, 434
5.5.2. Digital, 438
5.6. Applikationer, 446
5.6.1. MODEMS, 446
Problem, 448

6. HYBRID SYSTEMS
Förhandsgranska, 455
6.1. Analog, 455
6.1.1. QAM, 455
6.1.2. AM Stereo, 458
6.2. Digital, 463
6.2.1. Design Tradeoffs, 463
6.2.2. QAM, 464
6.3. MODEMS, 469

Problem, 470

BILAGA A: FOURIER ANALYS
A.1. Fourier-serien, 471
A.2. Fourier Transform, 474
A.3. Singularity Functions, 477
A.4. Konvolution, 482
A.4.1. Parsevals teorem, 485
A.5. Egenskaper för Fourier Transform, 486
A.5.1. Real / Imaginary-Even / Odd, 486
A.5.2. Time Shift, 487
A.5.3. Frekvensskift, 488
A.5.4. Linearitet, 488
A.5.5. Modulationsteorem, 488
A.6. Periodiska funktioner, 489

BILAGA B: LINEAR SYSTEMS
B.1. Systemfunktionen, 493
B.2. Filter, 496
B.2.1. Ideal Lowpass Filter, 497
B.2.2. Ideal Bandpass filter, 499
B.3. Praktiska filter, 501
B.3.1. Lowpass-filter, 501
B.3.2. Bandpassfilter, 506
B.4. Aktiva filter, 508
B.5. Time Bandwidth Product, 510

BILAGA C: Sannolikhet och buller
C.1. Grundläggande delar av sannolikhetsteori, 514
C.1.1. Sannolikhet, 514
C.1.2. Villkorliga sannolikheter, 516
C.1.3. Slumpmässiga variabler, 518
C.1.4. Sannolikhetstäthet, 520
C.1.5. Förväntade värden, 522
C.1.6. Funktion av en slumpmässig variabel, 525
C.2. Ofta uppstått täthetsfunktioner, 528
C.2.1. Gaussian Random Variables, 528
C.2.2. Rayleigh Density Function, 533
C.2.3. Exponentiella slumpmässiga variabler, 535
C.2.4. Ricean Density Function, 535
C.3. Slumpmässiga processer, 536
C.4. Vit brus, 546
C.5. Narrowband Noise, 547
C.6. Matchat filter, 553

BILAGA D: TABLE OF FOURIER TRANSFORMS, 559

BILAGA E: Q FUNKTION OCH ERROR FUNKTION, 561

BILAGA F: SIMULATIONS PROGRAMVARA, 564

BILAGA G: REFERENSER, 566