User Defined Excitation Editor

User Defined Excitation (ARB) Editor

Jump to TINA Main Page & General Information 

En annan användning för TINAs tolk är att definiera godtyckliga analoga och digitala vågformer (ARB).

Tolkaren låter dig använda alla standardräkningsfunktioner, definiera variabler och procedurer, och referera till symboliska parameterns namn på kretskomponenter.

Digitala vågformar kan skapas som en sekvens av tider och logiska nivåer. Efter excitering har definierats kan den visas, verifieras och sparas på disken för senare användning med någon krets.

Använd dessa verktyg som signalredigerare, waveform editor och för att simulera godtyckliga signalgeneratorer (ARB) eller vågformgeneratorer.

Excitation Editor, Signal Editor