Matrix Flowcode

Matrix Flowcode

Jump to TINA Main Page & General Information 

Flowcode gör att du snabbt och enkelt kan utveckla komplexa elektroniska och elektromekaniska system. Det grafiska programmeringsverktyget tillåter dem med liten erfarenhet att utveckla system på några minuter.

Flowcode är en avancerad integrerad utvecklingsmiljö (IDE) för elektronisk och elektromekanisk systemutveckling. Ingenjörer - både professionell och akademisk användning Flödeskod för att utveckla system för kontroll och mätning baserad på mikrokontroller eller på robusta industriella gränssnitt med Windows-kompatibla persondatorer.

Flowcode är perfekt för de programmerande PIC-enheterna, inklusive Microchips 8bit, 16bit och 32-bitar av mikrokontroller. Det är också en enkel och effektiv lösning för programmering av Atmel AVR, Arduino och ARM-baserade enheter.

MCU HEX-koder som genereras av Flowcode kan laddas upp till MCU i TINA och används i blandade lägeskretsar.

Du kan köpa Flowcode tillsammans med TINA som ett paket för ett bra pris.

Du kan hitta applikationsexempel i:

Examples\Microcontrollers\Matrix Flowcode folder of TINA
Matrix Flowcode, bild 1

För mer information om Flowcode klicka http://www.matrixtsl.com/flowcode/

Flowcode är en produkt från Matrix Technology Solutions Ltd. http://www.matrixtsl.com/