Online Microcontroller krets simulering med TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINACloud stöder mycket av (PIC, AVR, Arduino, 8051, HCS, STM, ARM, TI-Tiva, TI-Sitara, Infineon-XMC) mikrocontrollers; Nya MCU läggs ständigt till. Du kan se och ändra programmet som körs i processorn och självklart kan du skapa din egen kod.

MCU-kretssimuleringsläget för TINACloud liknar mycket samma sätt i den offline versionen av TINA som beskrivs här https://www.tina.com/microcontroller-circuits/

Kör en MCU-kod

Följande schematiska använder 16F73 PIC-mikrokontroller.

Klicka på bilden för att köra denna krets online med TINACloud

Denna krets räknar enkelt fram en-för-en. tryck på Gräv knappen för att se hur det fungerar. Displayen ska gå framåt en efter en

Klicka på MCU-komponenten och sedan på knappen ... för att se "ASM-kod" -raden

En egenskapsdialog visas med den redigerbara ASM-koden i den.