Bulleranalys

Bulleranalys

Jump to TINA Main Page & General Information 

I TINA finns två modeller av brusanalys tillgänglig:

  • Liten signal AC Noise Analysis
  • Övergående brusanalys

Liten signal AC Noise Analysis

I detta analysläge beräknar TINA bruskomponenterna från kretskomponenterna och presenterar dem sedan som referens till utsignalen i frekvensdomänen.

De slumpmässiga ljudfluktuationerna analyseras statistiskt, med tanke på att tidsdomänen är noll, medan variansen och summan av kvadraterna inte är noll.

Bulleranalysresultat kan visas och skrivas över ett frekvensområde som liknar Bode-diagrammet för AC-analys.

Övergående brusanalys

Buller effekter simuleras vanligen med linjär AC-ljudanalys som också finns i TINA. Men när ljudet påverkar systembeteendet på ett olinjärt sätt är linjär brusanalys inte mer tillfredsställande och övergående bulleranalys, det vill säga simulering i tidsdomänen, är nödvändig.

Här är några exempel:

Bulleranalys av oscillatorkretsar

Analys av ljudeffekter i digitala kretsar

Analys av kretsar med bullriga ingångssignaler

Analys av system med låg signal-brusförhållande

Spännings- och strömgeneratorerna i TINA innehåller nu en parametrerbar vit brusignal, och i mappen Noise Analysis av TINA finns programkretsar tillgängliga för att generera andra typiska ljudsignaler, vilket möjliggör övergående bulleranalys

Bulleranalys, Avkoppling Oscillator Buller