Online stressanalys med TINACloud

Stressanalys kan kontrollera delar för spänningsförhållanden som maximal spänning och maximala spännings- och strömgränser. Du kan ställa in dessa parametrar i fönstret eller i katalogen. Denna typ av analys kallas också rökanalys, eftersom överbelastade delar ofta avger rök.

Du kan också köra Stressanalys genom att markera kryssrutan Stressanalysaktiverad i analysen | Alternativdialog eller på menyn Analys.

När du kör DC eller Transient Analysis från analysmenyn visas en lista över komponenter tillsammans med parametrarna som överskrider maximala gränser.

Om du klickar på en komponent i listan väljs motsvarande komponent i schematiskt diagram och blir röd.

De maximala värdena för komponenterna kan ställas in i dialogrutorna för komponentegenskaper eller i dialogrutorna för komponentkatalogparametrar. Båda kan anges genom att dubbelklicka på komponenterna. Innan du kör en analys, kontrollera och ställ in de maximala värdena för komponenterna i din krets.

Klicka på bilden för att köra denna krets online med TINACloud