Presentation av simuleringsresultat

Presentation av simuleringsresultat

Jump to TINA Main Page & General Information 

Diagramredigerare

Med TINA kan du göra stand-out presentationer av Bode-diagram, Nyquist-diagram, övergående svar, digitala vågformer och annan data med linjära eller logaritmiska vågar.

Anpassa presentationer enkelt med TINAs avancerade ritverktyg - du kan skriva ut dina tomter direkt från TINA, klippa och klistra in dem i ditt favoritbehandlingspaket eller exportera dem till populära standardformat. Anpassning inkluderar fullständig kontroll över texter, axlar och plotstil; t.ex. inställning av linjebredd och färg, teckensnitt i alla storlekar och färg och automatisk eller manuell skalning för varje axel.