SMPS-kretsar

SMPS-kretsar

Jump to TINA Main Page & General Information 

SMPS eller Switching Mode Strömförsörjningskretsar är en viktig del av modern elektronik. Den tunga övergående analys som behövs för att simulera en sådan krets kan ta mycket tid och datalagring. För att stödja analysen av sådana kretsar erbjuder TINA kraftfulla verktyg och analyslägen.

Synkron Buck Converter

Använda Stabiliseringsläge

Den mest tidskrävande delen av en analys av en SMPS-krets är att nå sitt stadiga tillstånd när DC-nivån på utspänningen inte förändras och utgångsvågformen endast har en liten periodisk rippel. För att hitta detta tillstånd automatiskt har TINA en stabil tillståndslösare under analysmenyn.

Ingångsteganalys

En av standardanalyserna för SMPS-kretsar är beräkningen av svaret på en ingångsändring för att testa kapaciteten hos SMPS-designen för att reglera utgången med stegändringar i ingångsledningen. Detta kan åstadkommas genom att lägga till en puls på ingångsspänningen och kontrollera utmatningen och andra spänningar. Eftersom ingångsförändringen är i förhållande till det stadiga tillståndet, kan vi starta det från de stabila initialvärdena beräknade av TINAs steady state-lösare.

Laststegsanalys

En annan standardanalys är att bestämma SMPS-svaret på en snabb lastförändring. Med hjälp av simulering erhålls svaret på belastningsändringar genom att lägga en strömpuls till lasten och analysera utgången och andra spänningar. Eftersom lastförändringen är i förhållande till det stabila tillståndet kan vi starta det från de stabila initialvärdena beräknade av TINAs steady state-lösare.

AC-analys

För AC-analys och stabilitetsanalyser kan du använda de så kallade genomsnittliga modellerna som tillhandahålls i TINA. Medelmodellerna representerar en metod som baseras på medelvärdet av effekterna under omkopplingsprocessen. De resulterande ekvationerna är linjära, därför är metoden extremt snabb för att rita Bode och Nyquist tomter som behövs för stabilitetsanalys. Observera att för användning av AC-analysfunktionen hos TINA behöver du en genomsnittsmodell, de övergående modellerna är inte tillämpliga och kommer att ge felaktiga resultat.