Symbolisk analys

Symbolisk analys

Jump to TINA Main Page & General Information 

Symbolisk analys ger det slutna formuläret uttryck av överföringsfunktionen, ekvivalent motstånd, impedans eller svar från analoga linjära nätverk.

I DC och AC analysläge erhåller TINA formler i full-symbolisk eller halv-symbolisk form. Vid övergående analys bestäms svaret som en funktion av tiden. Kretskortsvariabler kan hänvisas antingen som symboliska namn eller av värde på komponent-för-komponentbasis. Genom symbolisk analys kan poler och nollor av linjära kretsar beräknas och ritas.

Du kan effektivt förbereda rapporter och papperspresentationer genom att skriva ut eller kopiera och klistra in dina uttryck till något Windows-program.