TINAClouds Excitation Editor (ARB)

Jump to TINA Main Page & General Information 

I TINACloud kan du definiera godtyckliga analoga och digitala vågformer (ARB) på flera sätt.

  • Du kan definiera analoga vågformar med TINAClouds tolk. Tolken i TINACloud gör att du kan använda alla standardräkningsmetoder, definiera variabler och procedurer och referera till symboliska parameterns namn på kretskomponenter
  • Du kan också definiera vågformer med hjälp av Spice PWL (PieceWise Linear) format.
  • Digitala vågformar kan skapas som en sekvens av tider och logiska nivåer.

Efter excitering har definierats kan den visas, verifieras och sparas på disken för senare användning med någon krets. Använd dessa verktyg som signalredigerare, waveform editor och för att simulera godtyckliga signalgeneratorer (ARB) eller vågformgeneratorer.

Analog vågformsdefinition med TINAClouds tolk (User Excitations -> AM.TSC)

Klicka på bilden för att köra denna krets online med TINACloud.

PWL-källa (User Excitations -> PWL.TSC)

Klicka på bilden för att köra denna krets online med TINACloud.

Digital Waveform definition (HALF_ADD.TSC)

Klicka på bilden för att köra denna krets online med TINACloud.