ปัญหาและตัวอย่าง 1200

ทฤษฎีและวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ TINA

ปัญหาและตัวอย่าง 1200

On Circuit Theory & Electronics

การรวบรวมไฟล์วงจร TINA

คุณต้องติดตั้ง TINA เพื่อเปิดไฟล์เหล่านี้

คลิกสั่งซื้อเพื่อซื้อคอลเลกชันทั้งหมด

1 วงจร DC
กระทู้จำนวนวงจร
1.1 ซีรีย์ DC Circuits19
1.2 วงจร DC แบบขนาน10
1.3 วงจรซีรีย์ขนานซีรีย์39
1.4 กำลังไฟในวงจรกระแสตรง37
1.5 แก้ไข DC Circuits โดยใช้ Y เพื่อแปลงดาว12
1.6 การคำนวณพารามิเตอร์ทั้งสองพอร์ต30
1.7 วงจรประกอบด้วยสองพอร์ต5
1.8 วงจร DC ที่มีแหล่งควบคุม22
1.9 วงจร DC ที่มีตัวขยายสัญญาณการทำงาน21
1.10 ทฤษฎีบทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
1.10.1 สาขาวิธีปัจจุบัน11
1.10.2 การถ่ายโอนพลังงานสูงสุด12
1.10.3 วิธีการปัจจุบันของตาข่าย30
1.10.4 วิธีแรงดันโหนด41
1.10.5 ทฤษฎีบทของนอร์ตัน23
1.10.6 การทับซ้อน61
1.10.7 ทฤษฎีบทของ Thevenin20
2 วงจร AC
กระทู้จำนวนวงจร
2.1 แหล่งสัญญาณที่มีรูปคลื่นไซน์ 5
2.2 เครือข่ายที่มีตัวเก็บประจุ

7
2.3 เครือข่ายที่มีตัวเหนี่ยวนำ12
2.4 ตัวเลขที่ซับซ้อน7
2.5 ความต้านทาน24
2.6 ซีรีย์ RC Circuits10
2.7 วงจร RL ซีรีย์8
2.8 วงจร RC ขนาน4
2.9 วงจร RL แบบขนาน4
2.10 ซีรีย์ RLC10
2.11 วงจร RLC แบบขนาน7
2.12 วงจร RLC แบบอนุกรม68
2.13 เสียงสะท้อน7
2.14 ปัจจัยด้านคุณภาพและ Bandwith4
2.15 พลังในวงจร AC36
2.16 หม้อแปลง30
2.17 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามเฟส16
2.18 วงจร AC ที่มีแหล่งควบคุม4
2.19 วงจร AC ที่มีแอมป์ขยายสัญญาณ21
3 การวิเคราะห์ DOMAIN TIME
กระทู้จำนวนวงจร
3.1 เครือข่าย RC
3.1.1 เครือข่ายการสั่งซื้อครั้งแรก21
3.1.2 เครือข่ายลำดับที่สอง9
3.1.3 เครือข่ายการสั่งซื้อที่สูงขึ้น2
3.1.4 วงจรที่มีแหล่งข้อมูลควบคุม6
3.1.5 วงจรที่มีวงจรขยายสัญญาณการดำเนินงาน8
3.2 เครือข่าย RL
3.2.1 เครือข่ายการสั่งซื้อครั้งแรก15
3.2.2 เครือข่ายลำดับที่สอง3
3.2.3 วงจรที่มีแหล่งข้อมูลควบคุม2
3.3 เครือข่าย RLC32

3.4 ปัญหาความเสถียร25
4 อะนาล็อกอิเล็กทรอนิกส์
กระทู้จำนวนวงจร
4.1 โหลดที่ใช้งานและแหล่งที่มาปัจจุบัน12
4.2 ตัวกรองที่ใช้งานอยู่11
4.3 อุปกรณ์ขยายสัญญาณ20
4.4 เครื่องขยายเสียง25
4.5 วงจรแอนะล็อก14
4.6 เครื่องขยายเสียงที่แตกต่าง32
4.7 ไดโอด51
4.8 ข้อเสนอแนะ10
4.9 การตอบสนองความถี่16
4.10 วงจรขยายการดำเนินงาน31
4.11 วงจรขยายและไดโอดในการทำงาน17
4.12 oscillators27
4.13 เพาเวอร์แอมป์6
4.14 ตัวจับเวลา (555)13
4.15 ทรานซิสเตอร์18
4.16 เบ็ดเตล็ด15
4.17 อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลเบื้องต้น30
5 ELECTRONICS ดิจิทัล
กระทู้จำนวนวงจร
5.1 งู6
5.2 กฎหมายบูลีน11
5.3 เทียบ4
5.4 เครื่องถอดรหัสและเครื่องเข้ารหัส10
5.5 เกตส์16
5.6 อินเวอร์เตอร์และบัฟเฟอร์7
5.7 multiplexers5
5.8 การขยับ8
5.9 ทริกเกอร์3
5.10 เคาน์เตอร์21
5.11 รองเท้าแตะ9
5.12 Ics ผลิต26
5.13 เบ็ดเตล็ด4
6 ควบคุม
กระทู้จำนวนวงจร
6.1 ความล่าช้าในการสั่งซื้อครั้งแรก4
6.2 คำสั่งที่สองล่าช้า1
6.3 ตัวควบคุม9
6.4 ตายเวลา4
6.5 การดำเนินงาน4
6.6 ไม่เชิงเส้น9


คลิกสั่งซื้อเพื่อซื้อคอลเลกชันทั้งหมด