การจำลองวงจรอะนาล็อกออนไลน์ใน TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

การจำลองวงจรแบบอะนาล็อกใน TINACloud นั้นคล้ายคลึงกับ TINA รุ่นออฟไลน์ที่อธิบายไว้ที่นี่มาก https://www.tina.com/analog-simulation/ แต่ TINACloud คุณสามารถเรียกใช้ในเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งใด ๆ และทุกที่และทุกแพลตฟอร์ม

ลอง TINACloud ในหน้าต่างฝังตัวด้านล่าง

จากเมนูการวิเคราะห์ให้รันการวิเคราะห์ AC และลักษณะการถ่ายโอน AC หรือชั่วคราว ... เพื่อรับไดอะแกรมด้านล่าง

ผลการวิเคราะห์ AC: Bode Plot
ผลการวิเคราะห์ AC: Bode Plot
ผลการวิเคราะห์ชั่วคราว
ผลการวิเคราะห์ชั่วคราว

การจำลองแบบดิจิตอล
การจำลอง VHDL
การจำลอง MCU
วงจรผสม Simulation
โหมดโต้ตอบ