หลักสูตรอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับทฤษฎีวงจรโดยใช้ Tina

รับการเข้าถึง TINACloud ที่มีต้นทุนต่ำเพื่อแก้ไขตัวอย่างหรือสร้างวงจรของคุณเอง