การวิเคราะห์สัญญาณรบกวนออนไลน์โดยใช้ TINACloud

TINAการวิเคราะห์เสียงรบกวนของคลาวด์เป็นตัวกำหนดคลื่นความถี่เสียงของวงจรและสามารถอ้างอิงสัญญาณรบกวนไปยังอินพุตหรือเอาต์พุต

พลังเสียงและอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงสามารถคำนวณได้

คลิกที่ภาพเพื่อเรียกใช้วงจรนี้ออนไลน์ด้วย TINACloud