การวิเคราะห์ความเครียดออนไลน์โดยใช้ TINACloud

การวิเคราะห์ความเครียดสามารถตรวจสอบชิ้นส่วนสำหรับสภาวะความเครียดเช่นการกระจายพลังงานสูงสุดและแรงดันสูงสุดและขีด จำกัด กระแส คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ในหน้าต่างคุณสมบัติของชิ้นส่วนหรือในแคตตาล็อก การวิเคราะห์แบบนี้เรียกว่าการวิเคราะห์ควันเพราะส่วนที่มากเกินไปมักจะปล่อยควันออกมา

นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกใช้การวิเคราะห์ความเครียดโดยการตั้งค่าช่องทำเครื่องหมายการวิเคราะห์ความเครียดในการวิเคราะห์ | กล่องโต้ตอบตัวเลือกหรือบนเมนูการวิเคราะห์

เมื่อเรียกใช้ DC หรือการวิเคราะห์ชั่วคราวจากเมนูการวิเคราะห์รายการของส่วนประกอบจะปรากฏขึ้นพร้อมกับพารามิเตอร์ที่เกินขีด จำกัด สูงสุด

หากคุณคลิกส่วนประกอบในรายการส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในแผนภาพจะถูกเลือกและเปลี่ยนเป็นสีแดง

ค่าสูงสุดของส่วนประกอบสามารถตั้งค่าได้ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติส่วนประกอบหรือในกล่องโต้ตอบพารามิเตอร์ส่วนประกอบ ทั้งสองสามารถป้อนได้โดยดับเบิลคลิกที่ส่วนประกอบ ก่อนทำการวิเคราะห์ตรวจสอบและตั้งค่าสูงสุดของส่วนประกอบในวงจรของคุณ

คลิกที่ภาพเพื่อเรียกใช้วงจรนี้ออนไลน์ด้วย TINACloud