การนำเสนอผลการจำลอง

การนำเสนอผลการจำลอง

Jump to TINA Main Page & General Information 

แก้ไขไดอะแกรม

ด้วย TINA คุณสามารถสร้างการนำเสนอที่โดดเด่นของ Bode แปลงแผนภาพ Nyquist การตอบสนองชั่วคราวรูปคลื่นดิจิตอลและข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้เครื่องชั่งเชิงเส้นหรือลอการิทึม

ปรับแต่งการนำเสนอได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือการวาดขั้นสูงของ TINA คุณสามารถพิมพ์พล็อตของคุณโดยตรงจาก TINA ตัดและวางลงในแพ็คเกจการประมวลผลคำที่คุณชื่นชอบหรือส่งออกเป็นรูปแบบมาตรฐานที่เป็นที่นิยม การปรับแต่งรวมถึงการควบคุมข้อความแกนและรูปแบบการพล็อต เช่นการตั้งค่าความกว้างและสีของเส้นแบบอักษรในทุกขนาดและสีและการปรับสเกลอัตโนมัติหรือด้วยตนเองสำหรับแต่ละแกน