เครื่องมือแก้ไขสัญลักษณ์แผนผัง

เครื่องมือแก้ไขสัญลักษณ์แผนผัง

Jump to TINA Main Page & General Information 

ด้วยการใช้ Schematic Symbol Editor ของ TINA คุณสามารถสร้างสัญลักษณ์แผนผังใหม่เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มส่วนประกอบวงจรของคุณเองไปยัง TINA

ในการสร้างสัญลักษณ์ใหม่คุณวางบรรทัดส่วนโค้งสี่เหลี่ยมและตัวอักษรโดยใช้แบบอักษรใด ๆ ระบุความกว้างของเส้นสีและสีของพื้นที่

หลังจากวาดสัญลักษณ์คุณจะเพิ่มและกำหนดการเชื่อมต่อกับมัน

โปรแกรมแก้ไขสัญลักษณ์ทางวิชาการ