เครื่องมือวิเคราะห์สเปกตรัม

เครื่องมือวิเคราะห์สเปกตรัม

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA มีเครื่องมือวิเคราะห์สเปกตรัมขั้นสูงซึ่งคุณสามารถใช้ทั้งในโหมดการวิเคราะห์หรือเป็นเครื่องมือเสมือน Spectrum Analyzer แบบเสมือนจริงหรือแบบจำลองเวลาจริง