Analog ve dijital iletişim sistemleri

ANALOG VE SAYISAL HABERLEŞME SİSTEMLERİ

E-Kitap, Analog ve Dijital İletişim Sistemleri

Analog ve Sayısal Haberleşme Sistemleri
Martin S. Roden tarafından
5th Electronic Edition

Analog ve dijital iletişim sistemlerine giriş yapan bu mükemmel kitap, ister analog ister dijital olsun, tüm iletişim biçimlerini düzenleyen ilkeleri vurgulamaktadır. Kitap, konunun tüm aşamalarına matematiksel bir sistem yaklaşımı getirirken, aynı zamanda DesignSoft tarafından yayınlanan kitabın bu elektronik baskısından fareyle bir tıklama ile TINA'da bulunan çağdaş devre uygulamalarıyla da ilgilenmektedir.

Içindekiler

1. GİRİŞ
Önizleme, 1
1.1. İletişim İhtiyacı - Tarih, 2
1.2. Çevre, 3

1.3. Sinyal Türleri, 15
1.3.1. Analog Sürekli, 15
1.3.2. Analog Örneklenmiş, 16
1.3.3. Dijital Sinyal, 16
1.4. Bir İletişim Sisteminin Elemanları, 17

1.5. Örnekleme, 19
1.5.1. Örneklemede Hatalar, 27
1.6. A / D ve D / A Dönüşümü, 34
1.6.1. Niceleyiciler, 37
1.7. Shannon'ın Kanal Kapasitesi Teoremi, 49

Sorunlar, 56

2. BEYZBAT İLETİMİ
Önizleme, 62
2.1. Analog Baseband, 63
2.2. Ayrık Temel Bant, 64
2.2.1. Darbe Genlik Modülasyonu, 64
2.2.2. Zaman Bölmeli Çoğullama, 69
2.2.3. Semboller Arası Girişim ve Çapraz Konuşma, 73
2.2.4. Darbe Genişliği Modülasyonu, 77
2.2.5. Darbe Pozisyon Modülasyonu, 81
2.3. Dijital Baseband, 82
2.3.1. Sinyal Biçimleri, 82
2.3.2. Darbe Kod Modülasyonu (PCM), 95
2.3.3. M-ary Baseband, 104
2.3.4. Zaman Bölmeli Çoğullama, 105
2.3.5. Delta Modülasyonu, 106
2.3.6. Diğer A / D Dönüşüm Teknikleri, 111
2.4. Alıcılar, 115
2.4.1. Analog Temel Bant Alımı, 116
2.4.2. Ayrık Temel Bant Alımı, 116
2.4.3. Dijital Baseband Alımı, 118
2.4.4 Semboller Arası Girişimi Yeniden Ziyaret Etti, 138
2.5. Performans, 145
2.5.1. Analog Baseband, 145
2.5.2. Ayrık Temel Bant, 149
2.5.3. Dijital Baseband, 152
2.6 Uygulamaları, 187
2.6.1. Telefon - Yerel Döngü, 187
2.6.2. Kapalı Devre Televizyon, 188
2.6.3. Dijital Kayıt - CD'ler, 194

Sorunlar, 198

3. AMPLITUDE MODÜLASYON
Önizleme, 214
3.1. Modülasyon Kavramı, 215
3.2. Genlik Modülasyonu, 217
3.2.1. Çift Yan Bantlı Bastırılmış Taşıyıcı, 217
3.2.2. Çift Yan Bant İletimli Taşıyıcı, 223
3.2.3. Tek Yan Bant, 230
3.2.4. Vestigial Yan Bant (VSB), 231
3.2.5. ASK ve MASK, 233
3.3. Modülatörler, 236
3.3.1. Çift Yan Bant, 236
3.3.2. Tek Yan Bant Modülatörleri, 247
3.3.3. Vestigial Yan Bant (VSB), 250
3.3.4. Dijital ASK Modülatörleri, 251
3.4. Demodülatörler, 253
3.4.1. Tutarlı Demodülasyon, 253
3.4.2. AMTC'de Taşıyıcı Kurtarma, 264
3.4.3. Tutarsız Demodülasyon, 266
3.4.4. IC Modülatörleri ve Demodülatörleri, 275
3.5. Performans, 276
3.5.1. Tutarlı Algılama, 277
3.5.2. Tutarsız Algılama, 288
3.6. Tasarım konuları, 295
3.6.1. Analog Tasarım Tradeoffs, 296
3.6.2. Dijital Tasarım Tradeoffs, 297
3.6.3. Dijital İletişim Tasarımı Gereksinimleri, 299
3.7. Uygulamalar, 302
3.7.1. Yayın AM, 302
3.7.2. Televizyon, 307
3.7.3. Cep Telefonu, 310

Sorunlar, 313

4. FREKANS MODÜLASYONU
Önizleme, 327
4.1. Frekans Modülasyonu, 328
4.1.1. Anlık Frekans, 328
4.1.2. Dar Bant FM, 330
4.1.3. Geniş bant FM, 335
4.1.4. Frekans Kaydırma Anahtarlama (FSK), 346
4.1.5. MFSK, 349
4.2. Modülatörler, 350
4.2.1. Analog Modülatörler, 350
4.2.2. Dijital (FSK) Modülatörleri, 354
4.3. Demodülatörler, 356
4.3.1. Analog Demodülatörler, 356
4.3.2. Dijital Demodülatörler, 367
4.4. Performans, 369
4.4.1. Analog, 369
4.4.2. Dijital, 378
4.5. Uygulamalar, 387
4.5.1. Yayın FM ve FM Stereo, 387
4.5.2. MODEMLER, 391
4.5.3. Çift Tonlu Çok Frekans (DTMF) Çevirme, 394
Sorunlar, 395

5. FAZ MODÜLASYONU
Önizleme, 404
5.1. Analog Faz Modülasyonu, 404
5.1.1. Dar Bant PM, 405
5.1.2. Geniş Bant PM, 407
5.2. Dijital Faz Modülasyonu, 412
5.2.1. PSK, 412
5.2.2. MPSK, 417
5.2.3. DPSK, 421
5.3. Modülatörler, 422
5.3.1. Analog, 422
5.3.2. Dijital, 424
5.4. Demodülatörler, 426
5.4.1. Analog, 426
5.4.2. Dijital, 426
5.5. Performans, 434
5.5.1. Analog, 434
5.5.2. Dijital, 438
5.6. Uygulamalar, 446
5.6.1. MODEMLER, 446
Sorunlar, 448

6. HİBRİT SİSTEMLERİ
Önizleme, 455
6.1. Analog, 455
6.1.1. QAM, 455
6.1.2. AM Stereo, 458
6.2. Dijital, 463
6.2.1. Tasarım Tradeoffs, 463
6.2.2. QAM, 464
6.3. MODEMLER, 469

Sorunlar, 470

EK A: DÖRT ANALİZ
A.1. Fourier Serileri, 471
A.2. Fourier Dönüşümü, 474
A.3. Tekillik İşlevleri, 477
A.4. Evrişim, 482
A.4.1. Parseval Teoremi, 485
A.5. Fourier Dönüşümünün Özellikleri, 486
A.5.1. Gerçek / Hayali / Çift / Tek, 486
A.5.2. Zaman Kayması, 487
A.5.3. Frekans Kaydırma, 488
A.5.4. Doğrusallık, 488
A.5.5. Modülasyon Teoremi, 488
A.6. Periyodik İşlevler, 489

EK B: DOĞRUSAL SİSTEMLER
B.1. Sistem İşlevi, 493
B.2. Filtreler, 496
B.2.1. İdeal Düşük Geçişli Filtre, 497
B.2.2. İdeal Bant Geçiş filtresi, 499
B.3. Pratik Filtreler, 501
B.3.1. Düşük Geçişli Filtre, 501
B.3.2. Bant Geçiş Filtresi, 506
B.4. Aktif Filtreler, 508
B.5. Zaman Bant Genişliği Ürünü, 510

EK C: Olasılık ve Gürültü
C.1. Olasılık Teorisinin Temel Öğeleri, 514
C.1.1. Olasılık, 514
C.1.2. Koşullu Olasılıklar, 516
C.1.3. Rastgele Değişkenler, 518
C.1.4. Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu, 520
C.1.5. Beklenen Değerler, 522
C.1.6. Bir Rastgele Değişkenin İşlevi, 525
C.2. Sık Karşılaşılan Yoğunluk Fonksiyonları, 528
C.2.1. Gauss Rastgele Değişkenleri, 528
C.2.2. Rayleigh Yoğunluk Fonksiyonu, 533
C.2.3. Üstel Rastgele Değişkenler, 535
C.2.4. Ricean Yoğunluk Fonksiyonu, 535
C.3. Rastgele İşlemler, 536
C.4. Beyaz Gürültü, 546
C.5. Dar Bant Gürültüsü, 547
C.6. Eşleşen Filtre, 553

EK D: DÖRT DÖNÜŞÜMLER TABLOSU, 559

EK E: Q FONKSİYONU VE HATASI FONKSİYONU, 561

EK F: SİMÜLASYON YAZILIMI, 564

EK G: REFERANSLARIMIZ, 566