Elektronik Tasarım

Konseptten Gerçekliğe

Elektronik Tasarım

Konseptten Gerçekliğe
Elektronik Tasarım - Konseptten Gerçekliğe, 4th Electronic edition

Elektronik Tasarım - Konseptten Gerçekliğe
Martin S. Roden, Gordon L. Carpenter ve William R. Wieserman tarafından
4th Electronic edition

Bu mükemmel kitap, mühendislik öğrencilerine ve 21. Yüzyılın pratik uzmanlarına verimli elektronik devreleri ve sistemleri analiz etmek ve tasarlamak için gerekli araçları sunar. DesignSoft tarafından yayınlanan kitabın elektronik baskısından fare tıklamasıyla TINA'da mevcut olan birçok devre örneği içermektedir.

İÇİNDEKİLER

Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR

Bölüm 2: İDEAL ÇALIŞMA ALANLARI

Bölüm 3: YARDIMCI DİYOT DEVRE ANALİZİ

Bölüm 4: BİPOLAR HAZIRLAMA TRANSİSTÖR DEVRELERİ

Bölüm 5: BİPOLAR HAZIRLAMA TRANSİSTÖR AMPLİFİKATÖRLERİ

Bölüm 6: ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR AMPLİFİKATÖRLERİ

Bölüm 7: TRANSISTOR AMPLİFİKATÖRLERİNİN BİAS KARARLILIĞI

Bölüm 8: GÜÇ AMPLİFİKATÖRLERİ VE GÜÇ KAYNAKLARI

Bölüm 9: PRATİK ÇALIŞMA ALANLARI

Bölüm 10: TRANSISTOR AMPLİFİKATÖRLERİNİN FREKANS DAVRANIŞI

Bölüm 11: GERİ BİLDİRİM VE KARARLILIK

Bölüm 12: AKTİF FİLTRELER

Bölüm 13: QUASI-LINEAR DEVRELERİ

Bölüm 14: PULSLANMIŞ DALGALAR VE ZAMANLAMA DEVRELERİ

Bölüm 15: SAYISAL MANTIK AİLELER

Bölüm 16: SAYISAL ENTEGRE DEVRELER

BÖLÜM 1 - TEMEL KAVRAMLAR
1.0 Giriş
1.1 Tarihçesi, 1
1.2 Katı Hal Devre Modelleri, 3
1.3 Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Devre Elemanları, 4
1.4 Analog ve Dijital Sinyaller, 6
1.5 Bağımlı Kaynaklar, 7
1.6 Frekans Etkileri, 8
1.7 Analiz ve Tasarım, 10
Tasarım ve Analizin 1.7.1 Karşılaştırması, 10
1.7.2 Tasarım Gereksinimlerinin Kökeni, 10
1.7.3 “Açık Uçlu” ve “Takas” ne demek ?, 11
1.8 Bilgisayar Simülasyonları, 13
1.9 Tasarım Sürecinin Bileşenleri, 14
1.9.1 Tasarım İlkeleri, 15
1.9.2 Problem Tanımı, 16
1.9.3 Sorunu Alt Bölme, 17
1.9.4 Belgeleri, 17
1.9.5 Şematik Diyagramı, 18
1.9.6 Parça Listesi, 18
1.9.7 Çalışan Listeleri ve Diğer Belgeler, 19
1.9.8 Belgeleri Kullanma, 20
1.9.9 Tasarım Kontrol Listesi, 20
1.9.10 Devrenin Prototiplenmesi, 21
Özet, 23
BÖLÜM 2 - İDEAL ÇALIŞMA ALANLARI
2.0 Giriş, 24
2.1 İdeal Op-Amp'ler, 25
2.1.1 Bağımlı Kaynaklar, 25
2.1.2 İşlemsel Yükselteç Eşdeğer Devresi, 27
2.1.3 Analiz Yöntemi, 30
2.2 Ters Yükselteç, 30
2.3 Tersine Dönmeyen Amplifikatör, 33
Op-Amp Devrelerinin 2.4 Giriş Direnci, 41
2.5 Kombine Ters ve Ters Girişler, 44
Op-Amp Devre 2.6 Tasarımı, 46
2.7 Diğer Op-Amp Uygulamaları, 52
2.7.1 Negatif Empedans Devresi, 52
2.7.2 Bağımlı Akım Üreteci, 53
2.7.3 Akım-Voltaj Dönüştürücü, 54
2.7.4 Gerilim Akım Dönüştürücü, 55
2.7.5 Empedanslı Ters Yükselteç, 56
2.7.6 Analog Bilgisayar Uygulamaları, 57
2.7.7 Dönmeyen Miller Bütünleştiricisi, 59
Özet, 60
Sorunlar, 60
BÖLÜM 3 - YARDIMCI DİYOT DEVRE ANALİZİ
3.0 Giriş, 70
3.1 Yarı İletkenler Teorisi, 71
Malzemelerde 3.1.1 İletimi, 73
Yarı İletken Malzemelerde 3.1.2 İletimi, 75
3.1.3 Kristal Yapısı, 76
3.1.4 Üretimi ve Elektron ve Deliklerin Rekombinasyonu, 78
3.1.5 Katkılı Yarı İletkenler, 79
3.1.6 ntip Yarı İletken, 80
3.1.7 ptip Yarı İletken, 80
3.1.8 Taşıyıcı Konsantrasyonları, 80
3.1.9 Aşırı Taşıyıcılar, 82
3.1.10 Rekombinasyonu ve Fazla Taşıyıcı Üretimi, 82
3.1.11 Elektrik Akımının Taşınması, 83
3.1.12 Taşıyıcıların Difüzyonu, 83
Elektrik Alanında 3.1.13 Kayması, 84
3.2 Yarı İletken Diyotları, 87
3.2.1 Diyot Yapısı, 89
Diyot Akımı ve Diyot Gerilimi Arasındaki 3.2.2 İlişkisi, 90
3.2.3 Diyot İşlemi, 92
3.2.4 Sıcaklık Efektleri, 93
3.2.5 Diyot Eşdeğer Devre Modelleri, 95
3.2.6 Diyot Devre Analizi, 96
Grafiksel Analiz, 96
Parçacık-Doğrusal Yaklaşım, 99
3.2.7 Güç Kullanma Özelliği, 103
3.2.8 Diyot Kapasitansı, 104
3.3 Rektifikasyon, 104
3.3.1 Yarım Dalga Rektifikasyon, 105
3.3.2 Tam Dalga Doğrultma, 106
3.3.3 Filtreleme, 107
3.3.4 Gerilim Katlama Devresi, 110
3.4 Zener Diyotları, 112
3.4.1 Zener Regülatörü, 113
3.4.2 Pratik Zener Diyotlar ve Yüzde Düzenleme, 117
3.5 Clippers ve Kelepçeleri, 119
3.5.1 Clippers, 119
3.5.2 Kelepçeleri, 124
Diyot İçeren 3.6 Op-Amp Devreleri, 127
3.7 Alternatif Diyot Tipleri, 129
3.7.1 Schottky Diyotları, 129
3.7.2 Işık Yayan Diyotlar (LED), 130
3.7.3 Fotoğraf Diyotları, 131
3.8 İmalatçının özellikleri, 132
Özet, 133
Sorunlar, 134
BÖLÜM 4 - BİPOLAR HAZIRLAMA TRANSİSTÖR DEVRELERİ
4.0 Giriş, 149
Bipolar Transistörlerin 4.1 Yapısı, 149
4.2 Büyük Sinyal BJT Modeli, 153
4.3 Küçük Sinyal Türetme ac Modeller, 154
4.4 İki Bağlantı Noktalı Küçük Sinyal ac Modeller, 156
4.5 Karakteristik Eğrileri, 158
4.6 Üreticilerin BJT'ler için Veri Sayfaları, 160
Bilgisayar Simülasyonları için 4.7 BJT Modelleri, 161
4.8 Tek Aşamalı Amplifikatör Yapılandırmaları, 164
Tek Aşamalı Yükselteçlerin 4.9 Önyargısı, 166
4.10 Güç Değerleri, 169
4.10.1 Güç Denklemlerinin Elde Edilmesi, 170
4.11 Analizi ve Gerilim Yükselteç Eğilimi Devrelerinin Tasarımı, 172
4.11.1 Analiz Prosedürü, 172
4.11.2 Tasarım Prosedürü, 177
4.11.3 Amplifikatör Güç Kaynakları, 183
4.11.4 Bileşenlerin Seçimi, 184
4.12 Analizi ve Akım Yükseltici Eğilim Devrelerinin Tasarımı, 184
4.13 Bipolar Kavşak Transistörlerinin Doğrusal Olmayan Özellikleri 188
BJT Devrelerinin 4.14 Açma-Kapama Özellikleri, 190
4.15 Tümleşik Devre Üretimi, 192
4.15.1 Transistör ve Diyotları, 192
4.15.2 Dirençleri, 193
4.15.3 Kondansatörler, 193
4.15.4 Yanal Transistör, 194
Özet, 194
Sorunlar, 195

BÖLÜM 5 - BİPOLAR HAZIRLAMA
5.0 Giriş, 207
5.1 Ortak Yayıcı Amplifikatör, 208
5.1.1 Kazanç Empedans Formülü, 208
5.1.2 Giriş Direnci, Rin, 209
5.1.3 Akım Kazancı, Ai, 210
5.1.4 Gerilim Kazancı, Av, 210
5.1.5 Çıkış Direnci, Ro, 211
5.2. Yayıcı Dirençli Ortak Yayıcı (Yayıcı-Direnç Amplifikatörü), 213
5.2.1 Giriş Direnci, Rin, 213
5.2.2 Akım Kazancı, Ai, 215
5.2.3 Gerilim Kazancı, Av, 215
5.2.4 Çıkış Direnci, Ro, 215
5.3 Ortak Toplayıcı (Verici-Takipçisi) Amplifikatör, 224
5.3.1 Giriş Direnci, Rin, 224
5.3.2 Akım Kazancı, Ai, 225
5.3.3 Gerilim Kazancı, Av, 225
5.3.4 Çıkış Direnci, Ro, 226
5.4 Ortak Bazlı Amplifikatör, 230
5.4.1 Giriş Direnci, Rin, 231
5.4.2 Akım Kazancı, Ai, 231
5.4.3 Gerilim Kazancı, Av, 232
5.4.4 Çıkış Direnci, Ro, 232
5.5 Transistör Yükselteç Uygulamaları, 236
5.6 Faz Ayırıcı, 237
5.7 Amplifikatör Bağlantısı, 238
5.7.1 Kapasitif Bağlantı, 238
5.7.2 Doğrudan Bağlantı, 238
5.7.3 Transformatör Bağlantısı, 241
5.7.4 Optik Bağlama, 243
5.8 Çok Kademeli Yükselteç Analizi, 245
5.9 Cascode Yapılandırması, 250
5.10 Akım Kaynakları ve Aktif Yükler, 252
5.10.1 Basit Bir Akım Kaynağı, 252
5.10.2 Widlar Akım Kaynağı, 253
5.10.3 Wilson Akım Kaynağı, 256
Geçerli Aynaları Kullanan 5.10.4 Çoklu Akım Kaynakları, 258
Özet, 259
Sorunlar, 262
BÖLÜM 6 - ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR AMPLİFİKATÖRLERİ
6.0 Giriş, 277
6.1 FET'lerin Avantajları ve Dezavantajları, 278
6.2 Metal Oksit Yarı İletken FET (MOSFET), 279
6.2.1 Geliştirme Modu MOSFET Terminal Özellikleri, 281
6.2.2 Tükenme Modu MOSFET, 284
6.2.3 Büyük-Sinyal Eşdeğer Devresi, 287
MOSFET'in 6.2.4 Küçük Sinyal Modeli, 287
6.3 Kavşağı Alan Etkili Transistör (JFET), 290
6.3.1 JFET Kapısından Kaynağa Gerilim Değişimi, 293
6.3.2 JFET Transfer Karakteristikleri, 293
6.3.3 JFET Küçük Sinyal ac Model, 296
6.4 FET Amplifikatör Yapılandırmaları ve Önyargı, 299
6.4.1 Ayrık Bileşenli MOSFET Önyargısı, 299
6.5 MOSFET Tümleşik Devreler, 302
MOSFET Bütünleşik Devrelerinin 6.5.1 Önyargısı, 303
6.5.2 Vücut Etkisi, 305
MOSFET'in JFET, 6.6 ile 306 Karşılaştırması
Bilgisayar Simülasyonları için 6.7 FET Modelleri, 308
6.8 FET Yükselteçleri - Kanonik Yapılandırmalar, 312
6.9 FET Yükseltici Analizi, 314
6.9.1 CS (ve Kaynak Dirençli) Amplifikatörü, 314
6.9.2 CG Amfisi, 319
6.9.3 CD (SF) Yükselticisi, 323
6.10 FET Amplifikatör Tasarımı, 326
6.10.1 CS Yükseltici, 326
6.10.2 CD Yükseltici, 336
6.10.3 SF Önyükleme Amplifikatörü, 340
6.11 Diğer Aygıtlar, 343
6.11.1 Metal Yarı İletken Bariyer Bağlantı Transistörü, 343
6.11.2 VMOSFET, 344
6.10.3 Diğer MOS Cihazları, 344
Özet, 345
Sorunlar, 346
BÖLÜM 7 - TRANSISTOR AMPLİFİKATÖRLERİN BİAS KARARLILIĞI
7.0 Giriş, 358
7.1 Önyargı Çeşitleri, 358
7.1.1 Mevcut Geri Bildirim Önyargısı, 359
7.1.2 Gerilim ve Akım Eğilim, 360
Parametre Değişikliklerinin 7.2 Etkileri - Önyargı Kararlılığı, 362
7.2.1 CE Yapılandırması, 363
7.2.2 EF Yapılandırması, 369
7.3 Diyot Telafisi, 372
BJT Amplifikatör Eğilimi Kararlılığı için 7.4 Tasarımı, 374
7.5 FET Sıcaklık Efektleri, 375
7.6 Sıcaklık Değişimlerini Azaltma, 377
Özet, 379
Sorunlar, 380

BÖLÜM 8 - GÜÇ AMPLİFİKATÖRLERİ VE GÜÇ KAYNAKLARI

8.0 Giriş, 384
8.1 Yükselteç Sınıfları, 384
8.1.1 Sınıf-A İşlemi, 385
8.1.2 Sınıf B Çalışması, 385
8.1.3 Sınıf-AB Çalışması, 387
8.1.4 Sınıf-C Çalışması, 388
8.2 Güç Amplifikatörü Devreleri - A Sınıfı Çalışma, 389
8.2.1 Endüktif Eşleşmiş Amplifikatör, 389
8.2.2 Trafo Bağlantılı Güç Yükselticisi, 391
8.3 Güç Amplifikatörü Devreleri - B Sınıfı Çalışma, 395
8.3.1 Tamamlayıcı Simetri Sınıf-B ve -AB Güç Amplifikatörü, 395
8.3.2 Diyot Kompanzasyonlu Tamamlayıcı Simetri Sınıf-B Güç Amperleri (CSDC), 398
B Sınıfı Push-Pull Amplifikatör için 8.3.3 Güç Hesaplamaları, 401
8.4 Darlington Devresi, 408
Güç Transistörlerini Kullanan 8.5 Güç Kaynağı, 413
Ayrık Bileşenleri Kullanan 8.5.1 Güç Kaynağı, 413
IC Regülatör Kullanarak 8.5.2 Güç Kaynağı (Üç Terminalli Regülatör), 417
Üç Terminal Ayarlanabilir Regülatör Kullanarak 8.5.3 Güç Kaynağı, 421
8.5.4 Yüksek Akım Regülatörü, 422
8.6 Anahtarlama Düzenleyicileri, 423
Anahtarlama Düzenleyicilerinin 8.6.1 Verimliliği, 425
Özet, 425
Sorunlar, 426

BÖLÜM 9 - UYGULAMALI ÇALIŞMA ALANLARI
9.0 Giriş, 437
9.1 Diferansiyel Yükselteçler, 438
9.1.1 dc Transfer Karakteristikleri, 438
9.1.2 Ortak Mod ve Diferansiyel Mod Kazançları, 439
Sabit Akım Kaynaklı 9.1.3 Diferansiyel Amplifikatör, 442
Tek Uçlu Giriş ve Çıkışlı 9.1.4 Diferansiyel Amplifikatör, 445
9.2 Seviye Değiştiriciler, 451
9.3 Tipik Op-Amp, 454
9.3.1 Paketleme, 455
9.3.2 Güç Gereksinimleri, 456
9.3.3 741 Op-Amp, 456
Eğilim Devreleri, 457
Kısa Devre Koruması, 457
Giriş Aşaması, 458
Orta Seviye, 458
Çıkış Aşaması, 458
9.4 İmalatçının özellikleri, 459
9.5 Pratik Op-Amp'leri, 459
9.5.1 Açık Döngü Gerilim Kazancı (G), 460
9.5.2 Değiştirilmiş Op-Amp Modeli, 461
9.5.3 Giriş Ofset Voltajı (Vio), 461
9.5.4 Giriş Eğilim Akımı (Ibias), 463
9.5.5 Ortak Mod Reddetme, 467
9.5.6 Güç Kaynağı Reddetme Oranı, 467
9.5.7 Çıkış Direnci, 468
Op-Amp Devrelerinin 9.6 Bilgisayar Simülasyonu, 471
9.7 Ters Çevirmeyen Amplifikatör, 473
9.7.1 Giriş ve Çıkış Direnci, 473
9.7.2 Gerilim Kazancı, 475
9.7.3 Çoklu Giriş Amplifikatörü, 478
9.8 Ters Yükselteç, 479
9.8.1 Giriş ve Çıkış Direnci, 479
9.8.2 Gerilim Kazancı, 480
9.8.3 Çoklu Giriş Yükselteçleri, 482
9.9 Diferansiyel Toplama, 485
Dengelenmiş Girişli veya Çıkışlı 9.10 Yükselteçleri, 489
Çoklu Girişler Arasında 9.11 Bağlantısı, 492
9.12 Güç Sesi Op-Amp'leri, 493
9.12.1 Köprü Gücü Op-Amp, 494
9.12.2 Dahili Haberleşme, 495
Özet, 496
Sorunlar, 496
BÖLÜM 10 - TRANSISTOR AMPLİFİKATÖRLERİNİN FREKANS DAVRANIŞI
10.0 Giriş, 509
10.1 Amplifikatörlerin Düşük Frekans Tepkisi, 513
10.1.1 Verici-Direnç Amplifikatörünün Düşük Frekans Tepkisi, 513
Verilen Frekans Karakteristiği için 10.1.2 Tasarımı, 518
Ortak Yayıcı Amplifikatörün 10.1.3 Düşük Frekans Tepkisi, 522
Ortak Kaynak Yükselteçlerin 10.1.4 Düşük Frekans Tepkisi, 525
Ortak Baz Amplifikatörünün 10.1.5 Düşük Frekans Tepkisi, 528
10.1.6 Verici-Takipçisi Amplifikatörünün Düşük Frekans Tepkisi, 529
Kaynak İzleyici Yükselticisinin 10.1.7 Düşük Frekans Tepkisi, 530
10.2 Yüksek Frekans Transistör Modelleri, 532
10.2.1 Miller Teoremi, 533
10.2.2 Yüksek Frekans BJT Modeli, 534
10.2.3 Yüksek Frekanslı FET Modeli, 537
10.3 Amplifikatörlerin Yüksek Frekans Tepkisi, 538
Ortak Yayıcı Amplifikatörün 10.3.1 Yüksek Frekans Tepkisi, 538
Ortak Kaynak Yükselticisinin Yüksek Frekans Tepkisi, 10.3.2
Ortak Baz Amplifikatörünün 10.3.3 Yüksek Frekans Tepkisi, 544
10.3.4 Verici-İzleyici Amplifikatörünün Yüksek Frekans Tepkisi, 546
Ortak Boşaltma (SF) Amplifikatörünün 10.3.5 Yüksek Frekans Tepkisi, 548
10.3.6 Cascode Yükselticileri, 549
10.4 Yüksek Frekanslı Amplifikatör Tasarımı, 550
Op-Amp Devrelerinin 10.5 Frekans Tepkisi, 550
10.5.1 Açık Döngü Op-Amp Tepkisi554
10.5.2 Faz Kayması, 557
10.5.3 Çevirme Hızı, 557
10.5.4 Çoklu Op Amper Kullanarak Amplifikatör Tasarlama, 560
10.5.5 101 Yükseltici, 567
Özet, 570
Sorunlar, 571
BÖLÜM 11 - GERİ BİLDİRİM VE KARARLILIK
11.0 Giriş, 585
11.1 Geribildirim Amplifikatörle İlgili Hususlar, 586
11.2 Geri Bildirim Türleri, 587
11.3 Geri Besleme Yükselteçleri, 588
11.3.1 Akım Geri Beslemesi - Ayrık Yükselteçler için Gerilim Çıkarma, 588
11.3.2 Gerilim Geri Beslemesi - Ayrık Yükselteçler için Akım Çıkarma, 592
11.4 Çok Kademeli Geri Besleme Yükselteçleri, 594
İşlemsel Yükselteçlerde 11.5 Geri Bildirimi, 595
11.6 Geri Beslemeli Yükselteçlerin Kararlılığı, 599
11.6.1 Sistem Kararlılığı ve Frekans Tepkisi, 601
11.6.2 Bode Grafikleri ve Sistem Kararlılığı, 605
11.7 Frekans Tepkisi - Geri Besleme Yükselticisi, 610
11.7.1 Tek Kutuplu Amplifikatör, 610
11.7.2 İki Kutuplu Yükselteç, 611
11.8 Kurşun Eşitleyicili Üç Kutuplu Amplifikatör Tasarımı, 617
11.9 Faz Gecikmeli Ekolayzer, 623
11.10 Kapasitif Yüklemenin Etkileri, 624
11.11 Osilatörler, 625
11.11.1 The Colpitts ve Hartley Osilatörleri, 625
11.11.2 Wien Köprüsü Osilatörü, 626
11.11.3 Faz Kayması Osilatörü, 628
11.11.4 Kristal Osilatör, 629
11.11.5 Dokunma Tonlu Jeneratör, 631
Özet, 631
Sorunlar, 633
BÖLÜM 12 - AKTİF FİLTRELER
12.0 Giriş, 641
12.1 Bütünleştiricileri ve Ayırıcıları, 641
12.2 Aktif Ağ Tasarımı, 645
12.3 Aktif Filtreler, 648
12.3.1 Filtre Özellikleri ve Sınıflandırılması, 649
12.3.2 Birinci Mertebeden Aktif Filtreler, 655
12.4 Tek Amplifikatör - Genel Tip, 666
12.5 Klasik Analog Filtreler, 668
12.5.1 Butterworth Filtreleri, 669
12.5.2 Chebyshev Filtreleri, 672
12.6 Dönüşümleri, 674
12.6.1 Düşük Geçişli ve Yüksek Geçişli Dönüşüm, 674
12.6.2 Düşük Geçişli Bant Geçişli Dönüşüm, 675
Butterworth ve Chebyshev Filtrelerinin 12.7 Tasarımı, 676
12.7.1 Düşük Geçişli Filtre Tasarımı, 677
12.7.2 Filtre Sırası, 677
12.7.3 Parametre Ölçek Faktörü, 680
12.7.4 Yüksek Geçişli Filtre, 688
12.7.5 Bant Geçiş ve Bant Durdurma Filtre Tasarımı, 690
12.8 Tümleşik Devre Filtreleri, 694
12.8.1 Anahtarlamalı Kapasitör Filtreleri, 695
12.8.2 Altıncı Sipariş Anahtarlamalı Kapasitör Butterworth Low-Pass Filter, 697
12.9 Sonuç Notları, 699
Özet, 699
Sorunlar, 700
BÖLÜM 13 - QUASI-LINEAR DEVRELERİ
13.0 Giriş, 706
13.1 Doğrultucular, 706
13.2 Geribildirim Sınırlayıcıları, 717
13.3 Karşılaştırıcılar, 731
13.4 Schmitt Tetikleyiciler, 735
13.4.1 Schmitt Sınırlayıcılarla Tetikleyiciler, 738
13.4.2 Tümleşik Devre Schmitt Tetikleyici, 744
13.5 Analog ve Dijital Arasındaki Dönüşüm, 746
13.5.1 Dijital-Analog Dönüştürücü, 746
13.5.2 Analog-Dijital Dönüştürücü, 747
Özet, 751
Sorunlar, 752

BÖLÜM 14 - PULSEDLİ DALGALAR VE ZAMANLAMA DEVRELERİ
14.0 Giriş, 760
14.1 Yüksek Geçiş RC Ağ, 762
14.1.1 Yüksek Geçişli Ağın Darbe Trenine Kararlı Durum Tepkisi, 766
14.2 Kararlı Durum Tepki Düşük Geçiş RC Darbe Treni Ağı, 771
14.3 Diyotlar, 777
14.3.1 Diyot Devresinin Darbe Trenine Kararlı Durum Tepkisi, 777
14.4 Tetikleme Devreleri, 781
14.4.1 Darbe Treni Yanıtı, 782
14.5 555 Zamanlayıcı, 783
14.5.1 Gevşeme Osilatörü, 784
14.5.2 Osilatör Olarak 555, 787
14.5.3 Bir Monostable Devresi Olarak 555, 794
Özet, 796
Sorunlar, 797

BÖLÜM 15 - DİJİTAL MANTIK AİLELER
15.0 Giriş, 805
15.1 Sayısal Mantığın Temel Kavramları, 805
15.1.1 Durum Tanımları - Pozitif ve Negatif Mantık, 806
15.1.2 Zamandan Bağımsız veya Kilidi Açılan Mantık, 807
15.1.3 Zamana Bağlı veya Saatli Mantık, 807
15.1.4 Temel Mantık İşlevleri, 807
15.1.5 Boole Cebri, 811
15.2 IC Yapı ve Paketleme, 812
15.3 Dijital Tasarımda Pratik Düşünceler, 814
BJT'lerin 15.4 Sayısal Devre Karakteristikleri, 817
15.5 Bipolar Mantık Aileleri, 818
15.6 Transistör-Transistör Mantığı (TTL), 818
15.6.1 Açık Kollektör Yapılandırmaları, 820
15.6.2 Aktif Çekme, 823
15.6.3 H-TTL ve LP-TTL Kapıları, 828
15.6.4 Schottky TTL Kapıları, 828
15.6.5 Üçlü Devlet Kapıları, 829
15.6.6 Cihaz Listesi, 831
15.7 Verici-Eşleşmiş Mantık (ECL), 832
15.7.1 Cihaz Listesi, 834
FET'lerin 15.8 Sayısal Devre Karakteristikleri, 835
15.8.1 nKanal Geliştirme MOSFET, 835
15.8.2 p-Kanal Geliştirme MOSFET, 835
15.9 FET Transistör Aileleri, 836
15.9.1 nKanal MOS, 836
15.9.2 pKanal MOS, 836
15.10 Tamamlayıcı MOS (CMOS), 837
15.10.1 CMOS Analog Anahtar, 841
15.10.2 CMOS Cihaz Listeleri ve Kullanım Kuralları, 843
Mantık Ailesinin 15.11 Karşılaştırması, 845
Özet, 847
Sorunlar, 848

BÖLÜM 16 - SAYISAL ENTEGRE DEVRELER
16.0 Giriş, 856
16.1 Kod Çözücüler ve Kodlayıcılar, 857
16.1.1 Veri Seçici / Çoklayıcı, 860
16.1.2 Klavye Kodlayıcı / Kod Çözücü, 862
16.1.3 Parite Jeneratörleri / Dama, 864
16.2 Sürücüler ve İlişkili Sistemler, 864
16.2.1 Sıvı Kristal Ekran (LCD), 867
16.3 Parmak arası Terlik, Sürgü ve Vites Kayıtları, 868
16.3.1 Parmak arası Terlik, 870
16.3.2 Sürgüler ve Anılar, 875
16.3.3 Shift Kayıt Defteri, 877
16.4 Sayıcılar, 879
16.4.1 Frekans Ölçümü, 886
16.5 Saatler, 889
16.5.1 Voltaj Kontrollü Osilatör, 889
16.6 Anılar, 892
16.6.1 Seri Anıları, 892
16.6.2 Rastgele Erişim Belleği (RAM), 895
16.6.3 ROM'LARI ve PROMLARI, 896
16.6.4 EPROMLARI, 897
16.7 Daha Karmaşık Devreler, 899
16.7.1 Aritmetik Mantık Birimi (ALU), 899
16.7.2 Tam Ekleyiciler, 900
16.7.3 İleriye Doğru Taşıma Jeneratörleri, 900
16.7.4 Büyüklük Karşılaştırıcısı, 902
16.8 Programlanabilir Dizi Mantığı (PAL), 903
16.9 Sorunlara Giriş, 903
16.9.1 Rastgele Sayı Üretme, 904
Mekanik Hızın 16.9.2 Ölçümü, 904
16.9.3 Hall Etkili Anahtar, 905
16.9.4 Zamanlama Pencerelerinin Kullanımı, 906
16.10 Sonuç Notları, 907
Sorunlar, 908

EKLER
A. Mikro Kapak ve SPICE, 929
B. Standart Bileşen Değerleri, 944
C. Üreticinin Veri Sayfaları, 946
D. Seçilmiş Problemlere Cevap, 985