Kullanıcı Tanımlı Uyarma Düzenleyicisi

Kullanıcı Tanımlı Uyarma (ARB) Düzenleyicisi

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA'nın tercümanının bir diğer kullanımı, keyfi analog ve dijital dalga biçimlerini (ARB) tanımlamaktır.

Tercüman tüm standart aritmetik fonksiyonlarını kullanmanızı, değişkenleri ve prosedürleri tanımlamanızı ve devre bileşenlerinin sembolik parametre adlarını referans almanızı sağlar.

Dijital dalga formları bir zamanlar ve mantık seviyeleri dizisi olarak oluşturulabilir. Uyarma tanımlandıktan sonra, herhangi bir devre ile daha sonra kullanılmak üzere görüntülenebilir, doğrulanabilir ve diske kaydedilebilir.

Bu araçları sinyal editörü, dalga biçimi editörü olarak ve rastgele sinyal jeneratörlerini (ARB) veya dalga şekli jeneratörlerini simüle etmek için kullanın.

Uyarma Düzenleyicisi, Sinyal Düzenleyicisi