TINACloud Kullanarak Analog Devrelerin Çevrimiçi Sembolik Analizi

TINACloud'daki Çevrimiçi Sembolik analiz, transfer fonksiyonunun kapalı form ifadesini, eşdeğer direnç, empedansı veya hemen hemen analog lineer ağların tepkisini üretir. DC ve AC analiz modunda, TINACloud, formülleri tam sembolik veya yarı sembolik formda türetir. Geçici analizde cevap, zamanın bir fonksiyonu olarak belirlenir. Devre değişkenleri sembolik isimler olarak veya bileşen bazında değer olarak gösterilebilir. Sembolik analizler sayesinde, doğrusal devrelerin kutupları ve sıfırları hesaplanabilir ve çizilebilir. Raporları ve basılı sunumları yazdırarak veya ifadelerinizi herhangi bir Windows programına kopyalayıp yapıştırarak verimli bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Bu devreyi TINACloud ile çevrimiçi olarak çalıştırmak için resmin üzerine tıklayın

İnternet üzerinden Transfer fonksiyonunun kapalı form ifadesini üreten sembolik analiz