Схематичний редактор символів

Схематичний редактор символів

Jump to TINA Main Page & General Information 

Використовуючи редактор схематичних символів TINA, ви можете створювати нові символи схеми, щоб ви могли додати власні компоненти схеми до TINA.

Щоб створити нові символи, ви розміщуєте рядки, дуги, прямокутники та довільні символи з будь-якими шрифтами, задаючи ширину рядка, колір і колір заливки.

Після нанесення символу ви додаєте і визначаєте його з'єднання.

СХЕМАТИЧНИЙ РЕДАКТОР СИМВОЛІВ