Chiziqcha tanovul muharriri

Chiziqcha tanovul muharriri

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA ning chizikli tanovul muharriri yordamida siz o'zingizning elektron komponentlarini TINA-ga qo'shishingiz uchun yangi sxematik belgilarni yaratishingiz mumkin.

Yangi ramzlarni yaratish uchun chiziq, kenglik, rang va maydon ranglarini to'ldiradigan satrlarni, yoylarni, to'rtburchaklar va o'zboshimiy belgilarni har qanday shriftlar bilan joylashtirasiz.

Belgini chizgandan so'ng, unga qo'shimchalar va ulanishlarni aniqlaysiz.

SCHEMATIC SYMBOL EDITOR