Mô phỏng mạch tương tự trực tuyến trong TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

Mô phỏng mạch tương tự trong TINACloud rất giống với phiên bản ngoại tuyến của TINA được mô tả ở đây https://www.tina.com/analog-simulation/ nhưng TINACloud bạn có thể chạy trong trình duyệt mà không cần cài đặt và ở bất kỳ đâu và trên bất kỳ nền tảng nào.

Hãy thử TINACloud trong cửa sổ nhúng bên dưới.

Từ menu Phân tích, hãy chạy Phân tích AC và Đặc điểm chuyển đổi AC hoặc Chuyển tiếp để có được các sơ đồ bên dưới.

Kết quả phân tích AC: Lô Bode
Kết quả phân tích AC: Lô Bode
Kết quả phân tích thoáng qua
Kết quả phân tích thoáng qua

Mô phỏng kỹ thuật số
Mô phỏng VHDL
Mô phỏng MCU
Simulatio mạch hỗn hợpn
Chế độ tương tác