Mô phỏng mạch kỹ thuật số trực tuyến bằng TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

Mô phỏng mạch kỹ thuật số trong TINACloud rất giống với phiên bản ngoại tuyến của TINA được mô tả ở đây https://www.tina.com/digital-simulation/ nhưng TINACloud bạn có thể chạy trong trình duyệt mà không cần cài đặt và ở bất kỳ đâu và trên bất kỳ nền tảng nào.

Nhấp vào hình ảnh để chạy mạch này trực tuyến với TINACloud (Chọn Phân tích / Kỹ thuật số)