Mô phỏng mạch vi điều khiển trực tuyến bằng TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINACloud hỗ trợ rất nhiều (PIC, AVR, Arduino, 8051, HCS, STM, ARM, TI-Tiva, TI-Sitara, Infineon-XMC) vi điều khiển; MCU mới liên tục được thêm vào. Bạn có thể xem và sửa đổi chương trình đang chạy trong bộ xử lý và tất nhiên, bạn có thể tạo mã của riêng mình.

Chế độ mô phỏng mạch MCU của TINACloud rất giống với chế độ tương tự trong phiên bản ngoại tuyến của TINA được mô tả ở đây https://www.tina.com/microcontroller-circuits/

Chạy mã MCU

Sơ đồ sau đây đang sử dụng vi điều khiển PIC 16F73.

Nhấp vào hình ảnh để chạy mạch này trực tuyến với TINACloud

Mạch này chỉ đơn giản là đếm từng bước một. Nhấn nút Đào nút để xem nó hoạt động như thế nào. Màn hình sẽ tiến lên từng bước một

Nhấp vào thành phần MCU và sau đó nhấn nút Để xem dòng mã ASM

Một hộp thoại Thuộc tính sẽ xuất hiện với mã ASM có thể chỉnh sửa trong đó.