Phân tích biểu tượng trực tuyến của mạch tương tự bằng TINACloud

Phân tích biểu tượng trực tuyến trong TINACloud tạo ra biểu thức dạng đóng của hàm truyền, điện trở tương đương, trở kháng hoặc đáp ứng của các mạng tuyến tính tương tự ngay lập tức. Trong chế độ phân tích DC và AC, TINAĐám mây xuất phát các công thức ở dạng đầy đủ biểu tượng hoặc bán biểu tượng. Trong phân tích thoáng qua, phản ứng được xác định là một hàm của thời gian. Các biến mạch có thể được tham chiếu dưới dạng tên tượng trưng hoặc theo giá trị trên cơ sở từng thành phần. Thông qua phân tích biểu tượng, các cực và số không của các mạch tuyến tính có thể được tính toán và vẽ. Bạn có thể chuẩn bị báo cáo và thuyết trình bằng giấy một cách hiệu quả bằng cách in hoặc sao chép và dán biểu thức của bạn vào bất kỳ chương trình Windows nào.

Nhấp vào hình ảnh để chạy mạch này trực tuyến với TINACloud

Trực tuyến Phân tích tượng trưng tạo ra biểu thức dạng đóng của hàm truyền