Chào mừng bạn đến với TINA và TINACloud Tài nguyên

TINA Design Suite là gói phần mềm thiết kế PCB và mô phỏng mạch mạnh mẽ nhưng giá cả phải chăng để phân tích, thiết kế và thử nghiệm thời gian thực các mạch điện tử analog, kỹ thuật số, HDL, MCU và hỗn hợp PCB và bố trí PCB của chúng. Trong phần này, chúng tôi đã thu thập các tài nguyên khác nhau về lý thuyết mạch, phân tích mạch bằng cách sử dụng mô phỏng mạch và thiết kế mạch bằng khả năng thiết kế mạch của TINA và TINACloud.

Lưu ý rằng tài nguyên của chúng tôi đang được phát triển và cập nhật liên tục. Gần như mỗi ngày các chủ đề và mô phỏng mới được thêm vào. Chúng tôi đề nghị để theo dõi và kiểm tra tin tức thường xuyên.

Dưới đây là các chương mà chúng tôi đã cập nhật gần đây với các mô phỏng mới

Mô tả chi tiết các nguyên tắc lý thuyết
Phân tích với mô phỏng mạch
Thiết kế sử dụng khả năng thiết kế mạch của TINA và TINACloud
Sao chép!