Công cụ phân tích phổ

Công cụ phân tích phổ

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA bao gồm các công cụ Phân tích phổ tiên tiến, bạn có thể sử dụng cả trong chế độ phân tích hoặc dưới dạng các công cụ ảo Phân tích phổ theo mô phỏng hoặc thời gian thực.