Hỗ trợ sách giáo khoa hàng đầu

Hỗ trợ sách giáo khoa hàng đầu

KHAI THÁC. Thomas L. Floyd CƠ SỞ KỸ THUẬT SỐ

Prentice-Hall International, Inc. 1997 Thượng Yên River, New Jersey

CỔNG LOGIC17
ĐƠN GIẢN HÓA ĐƠN GIẢN VÀ ĐƠN GIẢN13
CHỨC NĂNG CỦA LOGIC COMBINQG41
FLIP-FLOPS VÀ CÁC THIẾT BỊ LIÊN QUAN12
QUẬN21
ĐĂNG KÝ SHift8

KHAI THÁC. William Kleitz ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT SỐ

(Cách tiếp cận thực tế) Prentice-Hall 1996, Thượng Yên River, New Jersey

LOGIC CƠ BẢN3
INVERTING GẠCH9
KỸ THUẬT GIẢM GIÁ VÀ GIẢM GIÁ BOOLESE11
HOẠT ĐỘNG ARITHMETIC VÀ CIRCUITS6
MÃ CHUYỂN ĐỔI MULTIPLEXERS VÀ DEMULTIPLEXERS14
GIA ĐÌNH LOGIC VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỌ2
FLIP-FLOPS VÀ ĐĂNG KÝ9
BỘ ĐẾM VÀ ỨNG DỤNG21
ĐĂNG KÝ SHift8
ĐA NĂNG VÀ THỜI GIAN 5559
QUAN TÂM ĐẾN THẾ GIỚI ANALOG1

KHAI THÁC. Robert T. Paynter GIỚI THIỆU THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ VÀ MẠCH ĐIỆN

Hội trường Prentice 1997, Thượng Yên River, New Jersey, Columbus, Ohio

BỆNH2
ỨNG DỤNG DIODE
(Mạch cấp nguồn cơ bản)15
(Cắt, kẹp, số nhân và bằng cấp)
Có bản lảnh2
Kẹp9
Hệ số điện áp6
BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS2
VÒI ĐIỆN TỬ DC3
GIỚI THIỆU VỀ NHÂN VIÊN13
NHÂN VIÊN GIAO DỊCH7
CÁC CÔNG CỤ KHÁC6
Bộ khuếch đại điện5
LELDNH VỰC ĐIỆN TỬ7
MOSFE7
GIẢI QUYẾT TẦN SỐ6
MỔ NỘI SOI6
ỨNG DỤNG OP-AMP BỔ SUNG20
ÁO KHOÁC8
OSCILLATORS22
QUẦN ÁO CHUYỂN ĐỔI NHÀ NƯỚC18

KHAI THÁC. Robert Boylestad THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ VÀ LÝ THUYẾT CIRCUIT

PrenticeHall Inc. Một công ty Simon & Schuster Vách đá Englewood, New Jersey 1996.

PHÂN TÍCH LỰA CHỌN3
ỨNG DỤNG DIODE16
DC BIASING - BJT1
PHÙ HỢP1
MODT TRANSISTOR1
PHÂN TÍCH TÍN HIỆU NHỎ3
Vấn đề PHÂN TÍCH TÍN HIỆU NHỎ2
TRẢ LỜI TƯƠNG LAI9
CẤU HÌNH THÀNH PHẦN4
KỸ THUẬT KHÁM PHÁ VÀ SẢN XUẤT IC26
MỔ NỘI SOI2
ỨNG DỤNG OP-AMP4
Bộ khuếch đại điện2
LINE I-kỹ thuật số1
PHẢN HỒI VÀ HẠ TẦNG23
CUNG CẤP ĐIỆN (QUY ĐỊNH ĐIỆN ÁP)34

KHAI THÁC. Stanley G Burns, Paul R. Bond NGUYÊN TẮC CỦA MẠCH ĐIỆN TỬ

Đại học bang Iowa. Công ty xuất bản PWS Boston 1997.

PHẦN I.
THIẾT BỊ LỰA CHỌN VÀ MẠCH CƠ BẢN
CƠ SỞ ĐIỆN TỬ17
CHẨN ĐOÁN HÓA HỌC VÀ DIỆN TÍCH DIODE11
MÁY PHÁT ĐIỆN BUNOLAR5
MÁY PHÁT ĐIỆN HIỆU QUẢ11
PHẦN II.
DÒNG QUẦN ÁO
KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CƠ BẢN6
BIASING và ỔN ĐỊNH12
PHÂN TÍCH TUYỆT VỜI TRUNG TÂM NHỎ14
HIỆU QUẢ TẦN SỐ TRONG NHỮNG NGƯỜI KHAI THÁC NHỎ2
VÒI KHAI THÁC HOẠT ĐỘNG11
PHẢN HỒI19
PHẦN III.
KỸ THUẬT SỐ
TÍCH HỢP - CƠ SỞ GIAO DỊCH CIRCUIT16
NHỮNG SUBSYECS NHỎ12
BỘ NHỚ1
CHUYỂN ĐỔI PHÂN TÍCH VÀ KỸ THUẬT SỐ-PHÂN TÍCH6
BÀI TẬP BỔ SUNG CỦA CÁC VÒI TỔNG HỢP ANALOG1

KHAI THÁC. Muhammad H. Rashid MICROELECTRONIC

Công ty xuất bản PWS Boston 1999.

BỆNH12
ỨNG DỤNG CỦA DIODES32
GIỚI THIỆU VỀ NHÂN VIÊN16
THIẾT BỊ KHAI THÁC19
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG CỤ HOẠT ĐỘNG37
ĐẶC ĐIỂM CỦA OP-AMPS THỰC TIỄN8
TRẢ LỜI TẦN SỐ CỦA NHÂN VIÊN15
BỘ LỌC HOẠT ĐỘNG11
KHAI THÁC FEEDBACK10
OSCILLATORS33