Trình chỉnh sửa sơ đồ trong TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

Nhập sơ đồ mạch sơ đồ của bạn với trình chỉnh sửa sơ đồ dễ sử dụng của TINACloud hoặc tải lên sơ đồ đã có sẵn được tạo bằng TINACloud hoặc với các phiên bản trước của TINA. Các biểu tượng thành phần được chọn từ thanh Thành phần có thể dễ dàng định vị, di chuyển, xoay và / hoặc nhân đôi trên màn hình. Danh mục bán dẫn của TINACloud cho phép người dùng chọn các thành phần từ thư viện mở rộng người dùng có chứa nhiều hơn các bộ phận 30000.

Bạn cũng có thể tạo và chỉnh sửa các mạch trên máy tính bảng bao gồm cả máy tính bảng iPad và Android. Xem video hướng dẫn dưới đây: