ТИНА жана TINACloud ресурстар кош

ТИНА Дизайн Suite талдоо, иштеп чыгуу, жана аналогдук, санариптик, HDL, MCU жана аралаш электрондук жана алардын PCB долбоорлор реалдуу убакыт сыноо үчүн, кубаттуу, бирок жеткиликтүү райондук симулятор жана КПК дизайн программалык пакет болуп саналат. Бул бөлүмдө биз райондук теориясын, райондук талдоо Тина жана TINACloud боюнча райондук дизайнер мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп райондук окшош жана райондук жай үлгүсүн пайдалануу жагынан ар кандай ресурстарды чогулткан.

Биздин ресурстарын туруктуу өнүктүрүү жана жаъыртуунун астында экенин белгилешет. күн сайын жаңы темалар жана тууроочу дээрлик кошулат. Биз бүйүрүн жана кабарды үзгүлтүксүз текшерип сунуштайбыз.

Бул жерде биз жакында жаңы клубга менен толукталат кандай бөлүмдөр бар

теориялык негиздерин так сүрөттөлүшү
райондук оорумуш болууга талдоо
Тина жана TINACloud боюнча райондук дизайнер мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен иштеп чыгуу
Көчүрүлдү!