Velkommen til TINA og TINACloud Resources

TINA Design Suite er en kraftig, likevel rimelig krets simulator og PCB design programvarepakke for analyse, design og sanntids testing av analoge, digitale, HDL, MCU og blandede elektroniske kretser og deres PCB layout. I denne delen har vi samlet ulike ressurser vedrørende kretsteori, kretsanalyse ved hjelp av kretssimulering og kretsdesign ved hjelp av kretsdesigneregenskapene til TINA og TINACloud.

Vær oppmerksom på at våre ressurser er under kontinuerlig utvikling og oppdatering. Nesten hver dag blir nye emner og simuleringer lagt til. Vi foreslår at du holder deg innstilt og sjekker nyhetene regelmessig.

Her er kapitlene hva vi nylig har oppdatert med nye simuleringer

Detaljert beskrivelse av de teoretiske prinsippene
Analyser med krets simulering
Design ved hjelp av kretsdesignerfunksjonene i TINA og TINACloud
Kopiert!