Mirë se vini në TINA dhe TINACloud Resources

TINA Design Suite është një simulator i fuqishëm por i përballueshëm dhe paketë softuerësh për dizajnin e PCB për analizimin, dizajnimin dhe testimin në kohë reale të qarqeve elektronike, digjitale, HDL, MCU dhe të përziera elektronike dhe formatet e tyre të PCB. Në këtë seksion ne kemi mbledhur burime të ndryshme lidhur me teorinë e qarkut, analizën e qarkut duke përdorur simulimin e qarkut dhe dizajnin e qarkut duke përdorur aftësitë projektuese të TINA dhe TINACloud.

Vini re se burimet tona janë nën zhvillim dhe përditësim të vazhdueshëm. Pothuajse çdo ditë shtohen tema dhe simulime të reja. Ne sugjerojmë të qëndroni të akorduar dhe të kontrolloni rregullisht lajmin.

Këtu janë kapitujt atë që kemi përditësuar kohët e fundit me simulime të reja

Përshkrimi i hollësishëm i parimeve teorike
Analizo me simulimin e qarkut
Dizajn duke përdorur aftësitë projektuesi qark të TINA dhe TINACloud
Kopjuar!