Добре дошли в TINA и TINACloud ресурси

TINA Design Suite е мощен, но достъпен симулатор на вериги и PCB дизайн софтуерен пакет за анализиране, проектиране и тестване в реално време на аналогови, цифрови, HDL, MCU и смесени електронни схеми и техните PCB оформления. В този раздел сме събрали различни ресурси относно теорията на веригите, анализа на веригите, използвайки симулацията на веригата и схемотехниката, използвайки възможностите на TINA и TINACloud.

Имайте предвид, че нашите ресурси са под непрекъснато развитие и актуализация. Почти всеки ден се добавят нови теми и симулации. Препоръчваме ви да проверявате редовно новините.

Ето главите, които наскоро актуализирахме с нови симулации

Подробно описание на теоретичните принципи
Анализира се със симулация на веригата
Проектиране с използване на възможностите на дизайнера на TINA и TINACloud
Копирани!