Теңдеу редакторы

Теңдеу редакторы

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA схемалар, сызбалар мен сызбалар шығаруды түсіндіру үшін мәтін және теңдеу редакторларын қамтиды. Бұл құралдарды пайдалана отырып, кәсіби есептер мен құжаттарды жасай аласыз. Мұғалімдер мен оқушылар бұл мәселелерді шешуге және мысалдарды дайындауда баға жетпес көмекке ие болады.

TINA-ның тағы бір қуатты ерекшелігі - оның аудармашысы.

Мәтін өңдегішін пайдаланып, еркін функцияларды енгізе аласыз және сызықтық теңдеулер жүйесін шеше аласыз немесе интегралдарды бағалай аласыз. Аудармашы сонымен қатар алдыңғы нәтижелерді және референттік схеманың параметрлерін өңдеп, содан кейін өңдей алады.

EQUATION EDITOR, сурет 1