Online-symbolinen analyysi analogisista piireistä käyttäen TINACloudia

Online-symbolinen analyysi TINACloudissa tuottaa siirtofunktion, vastaavan vastuksen, impedanssin tai analogisten lineaaristen verkkojen vastauksen suljetun muodon välittömästi. DC- ja AC-analyysitilassa TINAPilvi synnyttää kaavat täysin symbolisina tai puolisymbolisina. Väliaikaisanalyysissä vaste määritetään ajan funktiona. Piirimuuttujiin voidaan viitata joko symbolisina niminä tai arvona komponenttikohtaisesti. Symbolisen analyysin avulla voidaan laskea lineaaristen piirien navat ja nollat. Voit laatia raportteja ja paperin esityksiä tehokkaasti tulostamalla tai kopioimalla ja liittämällä lausekkeesi mihin tahansa Windows-ohjelmaan.

Napsauta kuvaa, jos haluat suorittaa tämän piirin verkossa TINACloudin avulla

Online Symbolinen analyysi, joka tuottaa siirtofunktion suljetun muodon ilmentymisen