Toleranssianalyysi

Toleranssianalyysi

Jump to TINA Main Page & General Information 

Piirielementeille voidaan antaa toleransseja käytettäväksi Monte-Carlo- tai pahimmassa tapauksessa. Tuloksia voidaan arvioida tilastollisesti käyttämällä odotettuja keinoja, standardipoikkeamia ja saantoja.

Kohdistimen siirtäminen tiettyyn käyrään hakee vastaavat komponentin arvot siten, että äärimmäisiä tuloksia voidaan tulkita.

Kunkin komponentin sallitut toleranssimallit sallivat yhtenäisen, Gaussin tai yleisen jakauman. Yleistä jakelua käyttämällä voit määrittää sekä epäsymmetrisen toleranssin että ryhmän toleranssin.

Ryhmien sietokyvyn avulla voit jopa mallintaa negatiivista seurantaa, jossa yhden ryhmän komponenttien arvot muuttuvat toisen ryhmän vastakkaiseen suuntaan.