Symbolinen analyysi

Symbolinen analyysi

Jump to TINA Main Page & General Information 

Symbolinen analyysi tuottaa analogisen lineaarisen verkon siirtofunktion, vastaavan vastuksen, impedanssin tai vasteen suljetun muodon ilmentymisen.

DC- ja AC-analyysitilassa TINA johtaa kaavoja täyden symbolisen tai puolisymbolisen muodon muodossa. Väliaikaisanalyysissä vaste määritetään ajan funktiona. Piirimuuttujiin voidaan viitata joko symbolisina niminä tai arvona komponenttikohtaisesti. Symbolisen analyysin avulla voidaan laskea lineaaristen piirien navat ja nollat.

Voit laatia raportteja ja paperin esityksiä tehokkaasti tulostamalla tai kopioimalla ja liittämällä lausekkeesi mihin tahansa Windows-ohjelmaan.