Lietotāja definēts ierosmes redaktors

Lietotāja noteiktais ierosmes (ARB) redaktors

Jump to TINA Main Page & General Information 

Vēl viens TINA tulka lietojums ir noteikt patvaļīgas analogās un digitālās viļņu formas (ARB).

Tulks ļauj jums izmantot visas standarta aritmētiskās funkcijas, definēt mainīgos un procedūras un atsaukties uz ķēdes komponentu simboliskajiem parametru nosaukumiem.

Digitālās viļņu formas var veidot kā secību un loģisko līmeņu secību. Kad ierosinājums ir definēts, to var parādīt, pārbaudīt un saglabāt uz diska vēlākai izmantošanai ar jebkuru ķēdi.

Izmantojiet šos rīkus kā signālu redaktoru, viļņu formas redaktoru un simulējiet patvaļīgus signālu ģeneratorus (ARB) vai viļņu formas ģeneratorus.

Ierosmes redaktors, signālu redaktors