Electronic Design

De la concept la realitate

Electronic Design

De la concept la realitate
Design electronic - de la concept la realitate, ediția electronică 4th

Design electronic - de la concept la realitate
De Martin S. Roden, Gordon L. Carpenter și William R. Wieserman
4th ediție electronică

Această carte excelentă oferă studenților din domeniul ingineriei și profesioniștilor practicieni din secolul 21st instrumentele necesare pentru a analiza și proiecta circuite și sisteme electronice eficiente. Acesta include mai multe exemple de circuite care sunt acum disponibile în TINA printr-un clic al mouse-ului din ediția electronică a cărții publicate de DesignSoft.

CUPRINS

Capitolul 1: CONCEPTE DE BAZĂ

Capitolul 2: Amplificatori operaționali ideali

Capitolul 3: ANALIZA CIRCUITULUI DE DIODE SEMICONDUCTOR

Capitolul 4: CIRCUITE JUNCTION TRANSISTOR BIPOLAR

Capitolul 5: AMPLIFIERI TRANSISTOR JUNCTION BIPOLAR

Capitolul 6: AMPLIFIERI DE TRANSISTOR EFECT

Capitolul 7: STABILITATEA BIASULUI AMPLIFICATORILOR TRANSISTOR

Capitolul 8: Amplificatoare de putere și alimentare

Capitolul 9: AMPLIFIERI OPERAȚIUNI PRACTICE

Capitolul 10: comportamentul de frecvență al amplificatoarelor TRANSISTOR

Capitolul 11: FEEDBACK ȘI STABILITATE

Capitolul 12: Filtre active

Capitolul 13: CIRCUITE QUASI-LINEARE

Capitolul 14: CURSURI DE CURSURI DE CURSURI

Capitolul 15: FAMILII LOGICE DIGITALE

Capitolul 16: CIRCUITE INTEGRATE DIGITALE

CAPITOLUL 1 - CONCEPTE DE BAZĂ
1.0 Introducere
1.1 Istorie, 1
Modele 1.2 de stare solidă, 3
Element 1.3 liniar și neliniar, 4
Semnale analogice 1.4 vs. semnale digitale, 6
1.5 Surse dependente, 7
1.6 Efecte de Frecvență, 8
Analiza și designul 1.7, 10
1.7.1 Comparație de proiectare și analiză, 10
Originea cerințelor de proiectare 1.7.2, 10
1.7.3 Ce înseamnă "Open-Ended" și "Trade Off" ?, 11
1.8 Simulări de calculator, 13
Componentele 1.9 ale procesului de proiectare, 14
1.9.1 Principii de proiectare, 15
Definiția problemei 1.9.2, 16
1.9.3 Subdiviziunea problemei, 17
Documentația 1.9.4, 17
1.9.5 Diagrama schematică, 18
1.9.6 Lista pieselor, 18
1.9.7 liste de alergare și alte documentații, 19
1.9.8 Utilizarea documentelor, 20
Lista de verificare 1.9.9 Design, 20
1.9.10 Prototyping Circuit, 21
Rezumat, 23
CAPITOLUL 2 - AMELIFIERI OPERAȚIONALI IDEALI
2.0 Introducere, 24
2.1 Op-Amperi ideali, 25
2.1.1 Surse dependente, 25
2.1.2 Circuitul echivalent amplificator operațional, 27
Metoda de analiză 2.1.3, 30
2.2 Amplificatorul inversor, 30
2.3 Amplificatorul non-inversor, 33
Rezistența la intrare 2.4 a circuitelor op-amp, 41
2.5 intrări combinate de inversare și non-inversoare, 44
2.6 Design de circuite op-amp, 46
2.7 Alte aplicații Op-Amp, 52
Circuitul de impedanță negativă 2.7.1, 52
2.7.2 generator de curent dependent, 53
Convertor 2.7.3 curent-la-tensiune, 54
2.7.4 Convertor de tensiune la curent, 55
Amplificatorul de inversare 2.7.5 cu impedanțe, 56
2.7.6 Analog Computer Applications, 57
2.7.7 Integrator non-Inverting Miller, 59
Rezumat, 60
Probleme, 60
CAPITOLUL 3 - ANALIZA CIRCUITULUI DE DIODĂ SEMICONDUCTOR
3.0 Introducere, 70
Teoria 3.1 a semiconductorilor, 71
Conducta 3.1.1 în materiale, 73
Conducta 3.1.2 în materialele semiconductoare, 75
Structura 3.1.3 cristalină, 76
Generarea și recombinarea 3.1.4 a electronilor și găurilor, 78
3.1.5 semiconductoare dopate, 79
3.1.6 n-type Semiconductor, 80
3.1.7 p-type Semiconductor, 80
3.1.8 Concentrații de transport, 80
3.1.9 Excess Carriers, 82
3.1.10 Recombinarea și generarea de transportatori în exces, 82
3.1.11 Transportul curentului electric, 83
3.1.12 Difuzarea transportatorilor, 83
3.1.13 Drift într-un câmp electric, 84
3.2 Semiconductor Diodes, 87
Construcția diodelor 3.2.1, 89
3.2.2 Relația dintre curentul diodic și tensiunea diodică, 90
Funcția de diodă 3.2.3, 92
3.2.4 Efecte de temperatură, 93
3.2.5 Modele de circuite echivalente cu diode, 95
3.2.6 Analiza circuitelor cu diode, 96
Analiza grafică, 96
Aproximarea piezo-liniară, 99
Capacitatea de manipulare a puterii 3.2.7, 103
Capacitate diodă 3.2.8, 104
Rectificarea 3.3, 104
Rectificarea 3.3.1 cu jumătate de undă, 105
3.3.2 Rectificarea întregului val, 106
3.3.3 Filtrare, 107
Circuitul de dublare a tensiunii 3.3.4, 110
3.4 diode Zener, 112
3.4.1 Regulator Zener, 113
3.4.2 Practic Diodele Zener și Reglementarea Procentului, 117
3.5 Clippers și cleme, 119
3.5.1 Clippers, 119
3.5.2 Cleme, 124
3.6 Circuite Op-Amp care conțin diode, 127
3.7 Tipuri alternative de diode, 129
3.7.1 Schottky Diodes, 129
3.7.2 diode luminoase (LED), 130
3.7.3 Photo diodes, 131
Specificațiile producătorilor 3.8, 132
Rezumat, 133
Probleme, 134
CAPITOLUL 4 - CIRCUITE DE TRANSISTOR JUNCTIONAL BIPOLAR
4.0 Introducere, 149
Structura 4.1 a tranzistorilor bipolare, 149
4.2 Modelul cu semnal BJT, 153
4.3 Derivarea semnalului mic ac Modele, 154
4.4 semnal mic cu două porturi ac Modele, 156
Curbele caracteristice 4.5, 158
4.6 Fișele tehnice ale producătorilor pentru BJT, 160
Modele 4.7 BJT pentru simulări pe calculator, 161
4.8 Amplificatoare cu o singură treaptă, 164
4.9 Biasing de amplificatoare cu o singură etapă, 166
Considerații privind puterea 4.10, 169
4.10.1 Derivarea ecuațiilor de putere, 170
Analiza și proiectarea analizei 4.11 a circuitelor de bias amplificator de tensiune, 172
Procedura de analiză 4.11.1, 172
4.11.2 Procedura de proiectare, 177
Surse de alimentare cu amplificator 4.11.3, 183
Selectarea 4.11.4 a componentelor, 184
Analiza și proiectarea 4.12 a circuitelor bias de amplificare curente, 184
4.13 Nonlinearitățile tranzistorilor bipolare Junction188
Caracteristicile 4.14 On-Off ale circuitelor BJT, 190
4.15 Fabricarea circuitelor integrate, 192
Tranzistor și diode 4.15.1, 192
4.15.2 Rezistoare, 193
Conectori 4.15.3, 193
Tranzistor lateral 4.15.4, 194
Rezumat, 194
Probleme, 195

CAPITOLUL 5 - AMPLIFIERI TRANSISTOR JUNCTION BIPOLAR
5.0 Introducere, 207
5.1 Amplificator comun emitator, 208
Formula 5.1.1 Impedance Gain, 208
Rezistența la intrare 5.1.2, Rin, 209
5.1.3 Creșterea curentă, Ai, 210
5.1.4 Creșterea tensiunii, Av, 210
Rezistența la ieșire 5.1.5, Ro, 211
5.2. Common-Emitter cu rezistor emițător (amplificator emițător-resistor), 213
Rezistența la intrare 5.2.1, Rin, 213
5.2.2 Creșterea curentă, Ai, 215
5.2.3 Creșterea tensiunii, Av, 215
Rezistența la ieșire 5.2.4, Ro, 215
5.3 Common-Collector (emițător-următor) Amplificator, 224
Rezistența la intrare 5.3.1, Rin, 224
5.3.2 Creșterea curentă, Ai, 225
5.3.3 Creșterea tensiunii, Av, 225
Rezistența la ieșire 5.3.4, Ro, 226
5.4 Common-Base Amplifier, 230
Rezistența la intrare 5.4.1, Rin, 231
5.4.2 Creșterea curentă, Ai, 231
5.4.3 Creșterea tensiunii, Av, 232
Rezistența la ieșire 5.4.4, Ro, 232
5.5 Transistor Amplifier Applications, 236
5.6 Splitter de fază, 237
5.7 Amplificator de cuplare, 238
Cuplaj capacitiv 5.7.1, 238
5.7.2 Direct Coupling, 238
5.7.3 Transformer Coupling, 241
Cuplaj optic 5.7.4, 243
Analiza amplificatorului multistage 5.8, 245
Configurația 5.9 Cascode, 250
5.10 Surse curente și sarcini active, 252
5.10.1 O sursă simplă de curent, 252
Sursa de curent 5.10.2, 253
5.10.3 Wilson sursa de curent, 256
5.10.4 Surse curente multiple utilizând oglinzi curente, 258
Rezumat, 259
Probleme, 262
CAPITOLUL 6 - AMPLIFIERI TRANSISTOR EFICIENȚI LA DOMENIU
6.0 Introducere, 277
6.1 Avantajele și dezavantajele FET-urilor, 278
6.2 Metal-Oxide Semiconductor FET (MOSFET), 279
Caracteristicile terminalelor MOSFET 6.2.1, 281
6.2.2 Modul de depleție MOSFET, 284
6.2.3 Circuit cu semnal echivalent, 287
Model 6.2.4 de semnal mic al MOSFET, 287
6.3 Junction Tranzistor cu efect de câmp (JFET), 290
6.3.1 JFET Variația tensiunii de la poartă la sursă, 293
Caracteristicile 6.3.2 JFET Transfer, 293
6.3.3 JFET semnal mic ac Model, 296
6.4 FET Configurații și biasing amplificatoare, 299
6.4.1 Componente discrete MOSFET Biasing, 299
Circuite integrate 6.5 MOSFET, 302
6.5.1 Biasing de circuite integrate MOSFET, 303
6.5.2 Efectul corpului, 305
6.6 Comparație dintre MOSFET și JFET, 306
Modele 6.7 FET pentru simulări pe calculator, 308
6.8 FET Amplificatoare - configurații canonice, 312
Analiza amplificatorului 6.9 FET, 314
6.9.1 Amplificatorul CS (și sursa rezistorului), 314
6.9.2 Amplificatorul CG, 319
6.9.3 Amplificatorul CD (SF), 323
6.10 FET Amplificator Design, 326
6.10.1 Amplificatorul CS, 326
6.10.2 Amplificatorul de CD-uri, 336
6.10.3 Amplificatorul SF Bootstrap, 340
Alte dispozitive 6.11, 343
6.11.1 Transmitator metalic pentru semiconductoare cu barieră semiconductoare, 343
6.11.2 VMOSFET, 344
6.10.3 Alte dispozitive MOS, 344
Rezumat, 345
Probleme, 346
CAPITOLUL 7 - STABILITATEA BIASULUI AMPLIFICATORILOR TRANSISTOR
7.0 Introducere, 358
7.1 Tipuri de Biasing, 358
7.1.1 Biasing feedback-ul curent, 359
7.1.2 Tensiune și curent Biasing, 360
Efectele 7.2 ale modificărilor parametrilor - Stabilitatea biasului, 362
Configurația 7.2.1 CE, 363
Configurația 7.2.2 EF, 369
Compensarea diodelor 7.3, 372
7.4 Proiectare pentru Stabilitate Bias Amplificator BJT, 374
7.5 FET Efecte de temperatură, 375
Variațiile temperaturii de reducere 7.6, 377
Rezumat, 379
Probleme, 380

CAPITOLUL 8 - AMPLIFICATORI DE ALIMENTARE ȘI ALIMENTE

8.0 Introducere, 384
8.1 Classes of Amplifiers, 384
Operațiunea 8.1.1 Class-A, 385
Funcția 8.1.2 Class-B, 385
Funcția 8.1.3 Class-AB, 387
Funcția 8.1.4 Class-C, 388
Circuitele de amplificare a puterii 8.2 - funcționarea clasa A, 389
Amplificator inductiv cuplat 8.2.1, 389
Amplificator de putere cuplat cu transformator 8.2.2, 391
Circuitele de amplificare a puterii 8.3 - funcționarea Class-B, 395
8.3.1 Simetrie complementară Clasa-B și -AB Amplificator de putere, 395
8.3.2 Amplificatoare de putere clasa-B compensate cu diode-compensate (CSDC), 398
Calcularea puterii 8.3.3 pentru amplificatorul push-pull, 401
Circuitul 8.4 Darlington, 408
Alimentarea 8.5 cu tranzistoare de putere, 413
Alimentarea cu energie 8.5.1 utilizând componente discrete, 413
Alimentarea cu energie 8.5.2 cu ajutorul regulatorului IC (regulator cu trei borne), 417
Alimentarea cu energie 8.5.3 utilizând regulatorul reglabil cu trei terminale, 421
8.5.4 Regulator de curent mai înalt, 422
8.6 Regulatoare de comutare, 423
8.6.1 Eficiența regulatoarelor de comutare, 425
Rezumat, 425
Probleme, 426

CAPITOLUL 9 - AMPLIFIERI OPERAȚIONALE PRACTICE
9.0 Introducere, 437
Amplificatoare diferențiale 9.1, 438
9.1.1 dc Caracteristicile transferului, 438
Modificări 9.1.2 în mod obișnuit și diferențial, 439
Amplificator diferențial 9.1.3 cu sursă constantă de curent, 442
Amplificator diferențial 9.1.4 cu intrare și ieșire unică, 445
9.2 Level Shifters, 451
9.3 Tipul Op-Amp, 454
9.3.1 Ambalaj, 455
Cerințele de alimentare 9.3.2, 456
9.3.3 Op-Amp 741, 456
Circuite bias, 457
Protecție la scurtcircuit, 457
Stadiul de intrare, 458
Stadiul intermediar, 458
Stadiul de ieșire, 458
Specificațiile producătorilor 9.4, 459
9.5 Practic Op-Amperi, 459
9.5.1 Creșterea tensiunii în buclă deschisă (G), 460
9.5.2 Modificat Op-Amp Model, 461
Tensiunea de pleșare 9.5.3 pentru intrare (Vio), 461
9.5.4 Bias de intrare curent (Ibias), 463
9.5.5 Rejectarea modului comun, 467
Raportul de respingere al alimentatorului 9.5.6, 467
9.5.7 Rezistență la ieșire, 468
9.6 Simulare computerizată a circuitelor op-amp, 471
Amplificator non-inversor 9.7, 473
9.7.1 Rezistență la intrare și ieșire, 473
9.7.2 Creșterea tensiunii, 475
9.7.3 amplificator multiplu de intrare, 478
9.8 Inverting Amplifier, 479
9.8.1 Rezistență la intrare și ieșire, 479
9.8.2 Creșterea tensiunii, 480
9.8.3 Amplificatoare multiple de intrare, 482
9.9 Sumare diferențială, 485
Amplificatoare 9.10 cu intrări sau ieșiri echilibrate, 489
Combinarea 9.11 între intrările multiple, 492
9.12 amplificatoare audio de putere, 493
9.12.1 Bridge Power Op-Amp, 494
9.12.2 Intercom, 495
Rezumat, 496
Probleme, 496
CAPITOLUL 10 - COMPORTAMENTUL FRECVENȚEI AMPLIFICATORILOR TRANSISTOR
10.0 Introducere, 509
Răspunsul 10.1 de joasă frecvență al amplificatoarelor, 513
10.1.1 Răspuns de frecvență joasă a amplificatorului de rezonanță emițător, 513
10.1.2 Design pentru o caracteristică dată de frecvență, 518
Răspuns 10.1.3 cu frecvență joasă a amplificatorului de frecvențe emițătoare, 522
Răspuns 10.1.4 cu frecvență joasă a amplificatorului de frecvență, 525
Răspuns 10.1.5 cu frecvență joasă a amplificatorului comun, 528
Răspuns 10.1.6 cu frecvență redusă a amplificatorului emitor-următor, 529
Răspuns 10.1.7 cu frecvență joasă a amplificatorului sursă-follower, 530
10.2 Modele de tranzistor de înaltă frecvență, 532
Teorema lui 10.2.1 Miller, 533
Model 10.2.2 de înaltă frecvență BJT, 534
Model 10.2.3 de înaltă frecvență FET, 537
10.3 Răspuns de înaltă frecvență al amplificatoarelor, 538
Răspuns 10.3.1 de înaltă frecvență a amplificatorului de frecvențe emițătoare, 538
Răspuns 10.3.2 de înaltă frecvență a amplificatorului de surse comune, 542
Răspuns 10.3.3 de înaltă frecvență a amplificatorului de bază, 544
Răspuns 10.3.4 de înaltă frecvență a amplificatorului emitor-următor, 546
Raspuns de înaltă frecvență 10.3.5 al amplificatorului common-drain (SF), 548
10.3.6 Amplificatoare Cascode, 549
10.4 Amplificator de înaltă frecvență Design, 550
10.5 Frecvența de răspuns a circuitelor op-amp, 550
Opțiunea 10.5.1 Open-Loop Op-Amp Response554
10.5.2 Shift de fază, 557
Rata de reducere 10.5.3, 557
10.5.4 Amplificatoare de proiectare utilizând multipli op-amperi, 560
Amplificatorul 10.5.5 101, 567
Rezumat, 570
Probleme, 571
CAPITOLUL 11 - FEEDBACK ȘI STABILITATE
11.0 Introducere, 585
Considerații privind amplificatorul 11.1 Feedback, 586
11.2 Tipuri de feedback, 587
11.3 Feedback Amplificatoare, 588
Feedbackul curent 11.3.1 - scăderea tensiunii pentru amplificatoare discrete, 588
Feedbackul tensiunii 11.3.2 - scăderea curentului pentru un amplificator discret, 592
Amplificatoare de feedback multistage 11.4, 594
Feedback 11.5 în amplificatoare operaționale, 595
11.6 Stabilitatea Amplificatoarelor Feedback, 599
Sistemul 11.6.1 de stabilitate și frecvență, 601
Parcelele 11.6.2 Bode și Stabilitatea sistemului, 605
11.7 Frecvență de răspuns - Amplificator de feedback, 610
11.7.1 Amplificator cu un singur pointer, 610
11.7.2 Amplificator cu două pini, 611
11.8 Proiectarea unui amplificator tri-polar cu egalizator de plumb, 617
11.9 egalizator de fază, 623
Efectele 11.10 ale încărcării capacitive, 624
11.11 Oscilatoare, 625
11.11.1 Oscilatoarele Colpitts și Hartley, 625
11.11.2 Oscilatorul Podului din Wien, 626
11.11.3 Oscilatorul pentru schimbarea fazelor, 628
11.11.4 Oscilatorul de cristal, 629
11.11.5 Generator Tone Touch, 631
Rezumat, 631
Probleme, 633
CAPITOLUL 12 - FILTRE ACTIVE
12.0 Introducere, 641
12.1 Integratori și diferențiatori, 641
12.2 Active Network Design, 645
Filtre active 12.3, 648
12.3.1 Proprietăți și clasificare filtru, 649
Filtre active 12.3.2 active, 655
12.4 Single Amplifier - Tip general, 666
12.5 Filtre analogice clasice, 668
12.5.1 Filtre Butterworth, 669
12.5.2 Chebyshev Filtre, 672
12.6 Transformări, 674
12.6.1 Pass-pass la transformare de înaltă trecere, 674
12.6.2 Pass-pass la transformarea benzii de trecere, 675
Designul 12.7 al filtrelor Butterworth și Chebyshev, 676
12.7.1 Design filtru de trecere scăzută, 677
Ordinea filtrului 12.7.2, 677
12.7.3 Parametru Scale Factor, 680
Filtru de înaltă trecere 12.7.4, 688
12.7.5 Band-Pass și Band-Stop Design filtru, 690
12.8 Filtre integrate de circuit, 694
Filtre cu condensator cu condensator 12.8.1, 695
12.8.2 Filtru low-pass Butterworth cu capacitate de comandă în șasea comandă, 697
12.9 Concluzii, 699
Rezumat, 699
Probleme, 700
CAPITOLUL 13 - CIRCUITE QUASI-LINEARE
13.0 Introducere, 706
Redresoare 13.1, 706
Limitatori de feedback 13.2, 717
13.3 Comparatoare, 731
13.4 declanșează Schmitt, 735
13.4.1 Schmitt declanșează cu limitatori, 738
Circuit integrat 13.4.2 Schmitt Trigger, 744
Conversia 13.5 între analog și digital, 746
13.5.1 Convertor digital-analogic, 746
Convertor analogic-digital, 13.5.2, 747
Rezumat, 751
Probleme, 752

CAPITOLUL 14 - CABLURI DE CĂLDURĂ ȘI TIMPARE
14.0 Introducere, 760
14.1 High-Pass RC Rețea, 762
14.1.1 Răspuns la starea de echilibru a rețelei High-Pass la trenul de impulsuri, 766
14.2 Răspuns la starea de repaus la starea de echilibru RC Rețeaua de la Pulse Train, 771
14.3 Diodes, 777
14.3.1 Răspuns la starea de echilibru a circuitelor cu diodă la trenul puls, 777
14.4 Trigger Circuits, 781
14.4.1 Puls Train Response, 782
14.5 Cronometrul 555, 783
14.5.1 Oscilatorul de relaxare, 784
14.5.2 555 ca un oscilator, 787
14.5.3 555 ca circuit monostabil, 794
Rezumat, 796
Probleme, 797

CAPITOLUL 15 - FAMILII LOGICE DIGITALE
15.0 Introducere, 805
Conceptele 15.1 de bază ale logicii digitale, 805
Definițiile de stat 15.1.1 - logica pozitivă și negativă, 806
15.1.2 Logică independentă de timp sau neclocitată, 807
15.1.3 Logică dependentă de timp sau temporizată, 807
15.1.4 Funcții logice elementare, 807
15.1.5 Algebra booleană, 811
15.2 IC Construcție și Ambalare, 812
15.3 Considerații practice în designul digital, 814
15.4 Caracteristicile Circuitelor Digitale ale BJT, 817
15.5 Familii logice bipolare, 818
15.6 tranzistor-tranzistor logic (TTL), 818
15.6.1 Configurații colectoare deschise, 820
15.6.2 Active Pull Up, 823
15.6.3 H-TTL și LP-TTL Porți, 828
15.6.4 Schottky TTL Gates, 828
15.6.5 Gates Tri-State, 829
Lista de dispozitive 15.6.6, 831
15.7 Logică cuplată la emițător (ECL), 832
Lista de dispozitive 15.7.1, 834
Caracteristicile circuitelor digitale 15.8 ale FET-urilor, 835
15.8.1 The n-MOSFET de îmbunătățire a canalelor, 835
15.8.2 The p-Îmbunătățirea canalului MOSFET, 835
15.9 FET Familiile tranzistorilor, 836
15.9.1 n- Canal MOS, 836
15.9.2 p- Canal MOS, 836
15.10 MOS complementar (CMOS), 837
15.10.1 Comutare analogică CMOS, 841
Lista 15.10.2 pentru dispozitive CMOS și reguli de utilizare, 843
Compararea 15.11 a familiilor logice, 845
Rezumat, 847
Probleme, 848

CAPITOLUL 16 - CIRCUITE INTEGRATE DIGITALE
16.0 Introducere, 856
Decodoare și codificatoare 16.1, 857
16.1.1 Selector de date / Multiplexer, 860
16.1.2 Encodere / Decodoare de tastatură 862
16.1.3 generatoare de paritate / dame, 864
Driverele 16.2 și sistemele asociate, 864
16.2.1 Ecranul cu cristale lichide (LCD), 867
16.3 Flip-flops, clapete și registre de schimbare, 868
16.3.1 Flip-Flops, 870
Seturi 16.3.2 și memorii, 875
16.3.3 Shift Registre, 877
Contoare 16.4, 879
16.4.1 Frequency Measurement, 886
Ceasuri 16.5, 889
16.5.1 oscilator controlat de tensiune, 889
16.6 Memories, 892
16.6.1 Memorii Serial, 892
16.6.2 memorie cu acces aleatoriu (RAM), 895
16.6.3 ROM-uri și PROM-uri, 896
16.6.4 EPROMs, 897
16.7 Circuite mai complexe, 899
Unitatea logică aritmetică 16.7.1 (ALU), 899
16.7.2 complet, 900
16.7.3 Look-Ahead Carry Generators, 900
16.7.4 Magnitude Comparator, 902
16.8 Logic Array Programabil (PAL), 903
16.9 Introducere în probleme, 903
16.9.1 Generarea numerelor aleatoare, 904
16.9.2 Măsurarea unghiului mecanic de viteză, 904
16.9.3 Comutatorul pentru efectul de Hall, 905
16.9.4 Utilizarea Windows Timing, 906
16.10 Concluzii, 907
Probleme, 908

APENDICE
A. Micro-Cap și SPICE, 929
B. Valorile componentelor standard, 944
C. Fise de date ale producătorilor, 946
D. Răspuns la problemele selectate, 985