Символічний аналіз

Символічний аналіз

Jump to TINA Main Page & General Information 

Символічний аналіз виробляє вираз закритої форми передавальної функції, еквівалентний опір, імпеданс або відгук аналогових лінійних мереж.

У режимі аналізу постійного та змінного струму TINA виводить формули у повно-символічній або напівсимволічній формі. У перехідному аналізі відповідь визначається як функція часу. До змінних контуру можна посилатися або як символічні імена, або за значенням на компонентній основі. За допомогою символьного аналізу можна розрахувати і побудувати полюси і нулі лінійних кіл.

Ви можете ефективно підготувати звіти та презентації паперу шляхом друку або копіювання та вставлення виразів у будь-яку програму Windows.