Denklem Düzenleyicisi

Denklem Düzenleyicisi

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA şematik, diaqram və qrafik çıxışı üçün mətn və tənlik redaktorları daxildir. Bu vasitələrdən istifadə edərək peşəkar hesabatlar və sənədlər hazırlaya bilərsiniz. Müəllimlər və tələbələr də problemlərin həlli və nümunələrin hazırlanması üçün bu əvəzsiz yardımı tapacaqlar.

TINA'nın digər güclü xüsusiyyəti onun Tərcüməçisidir.

Mətn redaktoru istifadə edərək, özbaşına funksiyaları daxil edin və xətti tənliklər sistemlərini həll edə və ya inteqralları qiymətləndirə bilərsiniz. Tərcüməçi həm də əvvəlki nəticələr və istinad dövrü parametrlərini işləyib və sonra çəkə bilər.

TƏCRÜBƏ EDİCİ, şəkil 1