Tolerantlıq Təhlili

Tolerantlıq Təhlili

Jump to TINA Main Page & General Information 

Toleranslar Monte-Carlo və ya ən pis vəziyyətdə istifadə üçün elektron elementlərə verilə bilər. Nəticələr gözlənilən vasitələr, standart sapmalar və verimlərdən istifadə etməklə statistika baxımından qiymətləndirilə bilər.

Kursorun müəyyən bir əyri üzərinə hərəkət edilməsi, ekstremal nəticələrin təfsir edilə bilməsi üçün müvafiq komponentin dəyərlərini alır.

Hər bir komponent üçün nəzərdə tutulan tolerantlıq modelləri uniforma, Gauss və ya ümumi yayılmaya imkan verir. Ümumi dağılımdan istifadə edərək, asimmetrik tolerantlıq və qrup tolerantlığı müəyyən edə bilərsiniz.

Qrup toleransına əsasən, bir qrupun tərkib hissələrinin digər qrupun əks istiqamətində dəyişdiriləcəyi mənfi izlənməni də modelləşdirə bilərsiniz.