TINACloud-dan istifadə edərək analoq dövrələrin online simvolik təhlili

Online TINACloud-da simvolik analiz transfer funksiyasının, bərabər müqavimətin, empedansın və ya analog xətti şəbəkələrin reaksiyasının dərhal formu ifadə edir. DC və AC analizi rejimində, TINABulud tam simvolik və ya yarı sembolik formada formulalar törədir. Müvəqqəti analizdə reaksiya vaxtın funksiyası kimi müəyyən edilir. Circuit dəyişənləri ya simvolik adlar və ya bir komponentdən komponent əsasında qiymətləndirilə bilər. Simvolik analiz vasitəsi ilə xətti sxemlərin qutuları və sıfırları hesablana və tərtib edilə bilər. Hesabatları və kağız təqdimatlarını çap edərək və ya ifadələrinizi hər hansı bir Windows proqramına kopyalayıb yapıştırarak effektiv şəkildə hazırlaya bilərsiniz.

Bu dövrəni TINACloud ilə işə salmaq üçün şəkil çəkin

Onlayn Transfer funksiyasının qapalı formada ifadəsini çıxaran simvolik analiz